Til hovedinnhold
Norsk English

BioCarb+ – Realisering av biokarbon verdikjeden for energiformål

Det overordnede målet med BioCarb+ er utvikling av nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, skurtømmer og energivirke for biokarbon produksjon som råmaterial for industrielle applikasjoner (reduksjonsagent / metallurgisk koks) og konvertering for energiformål.

Kontaktperson

Delmålene er:

  • Nye eller forbedrede biomasse innhøstings- og logistikkløsninger, med spesiell fokus på hogstavfall, men også skurtømmer og energivirke (inkludert løvtrær), og deres egenskaper
  • Nye eller forbedrede biokarbon produksjonsløsninger gjennom utvikling eller forbedring av biomasse forbehandlingsmetoder, biokarbon produksjonsprosesser og applikasjoner og biokarbon logistikkløsninger
  • Nye eller forbedrede biokarbon konverteringsløsninger gjennom utvikling eller forbedring av biokarbon konverteringsapplikasjoner med fokus på høy energieffektivitet og lave utslipp, og biokarbon egenskaper for industrielle applikasjoner
  • Effektiv utnyttelse av biprodukter fra biokarbon produksjonsprosessen for å forbedre totaløkonomien og bærekraften (CO2 fotavtrykket) til biokarbon produksjon og utnyttelse
  • Utdanning av høyt kvalifiserte kandidater innen dette området og kunnskapsoverføring til industripartnere
  • Overvåkning av aktiviteter og kunnskapsfronten innen dette området og kunnskapsspredning til industripartnere, og andre hvor aktuelt
  • De forventede resultatene fra prosjektet er reduserte innhøstings- og logistikkostnader for lavverdi biomasse ressurser, maksimert biokarbon utbytte og kvalitet i biokarbon produksjonsprosessen og maksimert energieffektivitet og minimerte utslipp i biokarbon sluttbruksapplikasjoner.

Tidsperiode og finansiering
BioCarb+ vil løpe i fire år (2014-2017) og har et totalbudsjett på 20 millioner NOK hvor 80% finansieres av  Forskningsrådet gjennom ENERGIX programmet og 20% finansieres av industripartnere.


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017

Utforsk fagområdene