Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrotermisk flytendegjøring - HTL

HTL er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium.

Kontaktperson

I løpet av prosessen brytes råstoffet ned til faststoff, en flytende fase som består av både en vandig og en oljelignende fraksjon, og en liten mengde gass. HTL er ideelt for behandling av våt biomasse, fordi man kan oppnå store energibesparelser ved å unngå tørketrinnet som er nødvendig i konvensjonelle termiske prosesser. Energien som brukes til å varme opp råstoffet i HTL, kan dessuten gjenvinnes effektivt fra produktstrømmene. Dette gir høy energieffektivitet for HTL-trinnet som omdanner råstoff til biologisk råolje.

Vi arbeider innen følgende felt:

  • Testing av biomasseegenskaper i HTL-prosesser
  • Karakterisering og valorisering av HTL-produkt (HTL biologisk råolje og kull)
  • Hydrotermisk karbonisering (HTC) for produksjon av biokull fra våte restprodukter
  • Utvikling av prosessmodeller i hydrotermiske prosesser
  • Optimalisering av HTL-prosessen
  • Energieffektivitet for HTL-prosesser
  • Minimering av utslipp fra HTL-prosesser
  • Tekno-økonomiske studier

Metoder

Våre prosjekter spenner fra mulighetsstudier til testing i stor skala. Vi er spesialister i tekno-økonomiske evalueringer og har forsøksanlegg som dekker de fleste deler av verdikjeden.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en unik laboratorieinfrastruktur for undersøkelse av hydrotermisk flytendegjøring av våt biomasse og restprodukter. Teamet vårt er spesialister innen forsøk og modellering, og tilbyr kvalitetssikrede resultater med relevans for industrien. Vi samarbeider med norske og internasjonale industripartnere, leverandører av råstoff og teknologi, samt sluttbrukere.