Til hovedinnhold
Norsk English

Aerodynamisk analyse av vindturbiner og -parker

Utviklingen driver vindturbiner mot stadig større rotorer, og med det økende fokus på offshoreinstallasjoner så trengs nøyaktige analyser av vindlaster under vekslende vindforhold. Vindparker inneholder ofte et betydelig antall turbiner, og interaksjonen mellom turbinene må være kjent for å kunne optimere vindparken med hensyn til kraftproduksjon og lave vedlikeholdskostnader. Slik optimering er også betinget av tilpassede reguleringssystemer for å operere vindparken.

Kontaktperson

SINTEF Industri arbeider med aerodynamiske simuleringer, både ved å bruke komplekse strømningsberegninger (CFD) og forenklede modeller. CFD krever mye regnekraft, men gir muligheter for nøyaktige analyser. De forenklede modellene har fordelen av å kunne kjøre i sanntid og derved kunne nyttiggjøres i regulering av turbiner og parker.

SINTEF Industrii er involvert i prosjekter som adresserer flere av de nevnte tema:

  • Utvikling av forenklede modeller som inkluderer vake/vake-interaksjon.
  • Sanntid/kvasi-sanntidsmodeller egnet for bruk i reguleringssystemer for vindparker. Modellene inkluderer effekt av bølger og/eller terreng, vaker, turbulens, i tillegg til interaksjon mellom turbinene.
  • Komplekse modeller med mesoskala vindfelt, mikro-siting av turbiner, vake/vake og vind/bølge interaksjon, samt optimering av vindparker.
  • Modellutvikling basert på OpenFOAM CFD-rammeverk med preprosessering basert på Google Earth.