Til hovedinnhold
Norsk English

Kalibrering

SINTEF tilbyr rask og pålitelig kalibrering av ventilasjonstekniske instrumenter og kraftmålere.

Kontaktperson

Vi kalibrerer følgende størrelser:

Instrumenters nøyaktighet kan endre seg over tid, blant annet på grunn av støt, slitasje, støv og andre forurensninger. Ukjente avvik kan få store konsekvenser både for den som bruker instrumentet og resultatet av jobben som skal gjøres. Dårlig inneklima og høyt energiforbruk er to eksempler på praktiske konsekvenser av manglende kalibrering.

De fleste instrumenttyper bør kalibreres hvert år, mens noen få typer må kalibreres oftere. Årlig kalibrering er som regel minstekravet i interne eller eksterne kvalitetssystemer.

Kalibrering og sporbarhet

Kalibrering betyr at instrumentet sammenliknes med våre referanser. Resultatet presenteres i et kalibreringsbevis. Dersom avviket er for stort, har vi som regel mulighet for å justere avviket ned til et akseptabelt nivå. Vi dokumenterer i så fall tilstanden både før og etter justering.

All kalibrering er sporbar, hvilket innebærer at kalibreringsresultatet kan spores tilbake til en referanse, enten nasjonalt eller internasjonalt, via en uavbrutt kjede av kalibreringer.

Bestilling og leveringstid

Instrumenter kan leveres i vår resepsjon i Børrestuveien 3, eller sendes som bedriftspakke til:

SINTEF Community
Ventilasjonslaboratoriet
Børrestuveien 3
0373 Oslo

Når du sender inn instrumenter, legg alltid ved firmanavn, e-post og telefonnummer til kontaktperson og bestillingsnummer eller annen informasjon for fakturering.

Vi gjør vårt beste for at instrumentene skal returneres så fort som mulig. Kalibrering av "vanlige" instrumenter som hastighetsfølere, manometre, trakter etc. gjennomføres innen fem virkedager fra mottak, men ved spesielle behov kan raskere levering avtales.

Konfidensialitet

SINTEF behandler alle data, opplysninger og dokumenter som vedrører kalibreringsoppdraget og oppdragsgiver fortrolig.

Betaling

Oppdrag utføres til fastpris eller til våre enhver tid gjeldende timepriser. Vi sender faktura når arbeidet er utført. Betalingsfrist er 15 dager.

Kurs om ventilasjon, innregulering og behovsstyrte anlegg

Velfungerende ventilasjonsanlegg krever riktig prosjektering og innregulering. Riktig kunnskap om måleteknikk, proporsjonalmetoden og utforming og styring av anlegg er viktig for et godt resultat. SINTEF har siden 1976 tilbudt forskningsbasert opplæring på dette fagfeltet. Meld deg på et av våre populære og anerkjente kurs og bli oppdatert med ny og aktuell kunnskap.
Les mer om kurs.

  


Kontakt oss om kalibrering

E-post:
  

Kontaktinformasjon

Kontakt oss om kalibrering

E-post:

Eskild Svee Dahl