Til hovedinnhold
Norsk English

Kalibrering - lufthastighet

SINTEF tilbyr rask og pålitelig kalibrering av alle typer ventilasjonstekniske instrumenter.

Foto: SINTEF

Kalibreringsområde for lufthastighet: 0,1 – 20 m/s
De fleste instrumenter for måling av lufthastighet i kanaler kalibreres fra 0,2 til 20 m/s, mens følere for lufthastighet i rom som regel kalibreres ned til 0,1 m/s.
Kalibreringen er akkreditert. I tilfeller der instrumentet dekker for stort areal i vindtunnelen, eller har store avvik som ikke lar seg justere, kan vi ikke utstede et akkreditert bevis. Som regel kan vi likevel foreta en sporbar kalibrering.

Kalibreringens nøyaktighet
Usikkerheten varierer med måleområdet og instrumenttypen. På det akkrediterte beviset er kalibreringens usikkerhet angitt for hvert enkelt målepunkt. For ikke- akkreditert kalibrering ligger kalibreringens totale usikkerhet innenfor +/- 4 % + 0,12 m/s.

Les mer om kalibrering og sporbarhet

Kontakt: telefon 930 05 204