Til hovedinnhold
Norsk English

Kurs ventilasjon, innregulering og behovsstyrte anlegg

Velfungerende ventilasjonsanlegg avhenger av riktig prosjektering og innregulering. Et godt resultat krever kunnskap om måleteknikk, proporsjonalmetoden og utforming og styring av anlegg. Meld deg på et av våre populære og anerkjente kurs og bli oppdatert med ny og aktuell kunnskap.

Se planlagte kurs under Arrangementer

 

Om kursene

Hvordan oppnå gode ventilasjonsanlegg?

God utforming og innregulering er viktig for å oppnå godt inneklima, unngå støy og nå målet om energioptimale anlegg. SINTEF har siden 1976 tilbudt forskningsbasert opplæring på dette fagfeltet. Både grunnkunnskap og nyheter fra forskningsfronten belyses gjennom teoretiske forelesinger, demonstrasjoner og øvinger. Diskusjon og erfaringsoverføring er viktige læringsparametre.

Vi arrangerer for tiden tre typer kurs:

  • Innregulering grunnkurs
  • Behovsstyrte anlegg – utforming og innregulering

Kursene går to ganger i året, vanligvis i mars og oktober, og gjennomføres i SINTEFs lokaler i Børrestuveien 3 i Oslo. Etter gjennomført kurs utstedes kursbevis. De etterspørres ofte som kompetansebevis i forbindelse med oppdrag. Kursene blir fort fulle, så meld deg på i god tid. Vi kan etter nærmere avtale også gjennomføre tilpassede kurs.

Innregulering grunnkurs

Innregulering grunnkurs

Grunnkurset er et todagers kurs med basiskunnskap. Det gir deltakerne praktiske og teoretiske kunnskaper om instrumentering, målemetoder, innreguleringsmetoder og anleggstekniske forutsetninger for innregulering av ventilasjonsanlegg. Kurset gir viktig kunnskap om proporsjonalmetoden og metoder for måling av luftmengder som er essensielt for innregulering av anlegg med konstante luftmengder, og som danner basisen for å forstå regulering av behovsstyrte anlegg. Kurset gir verdifull kunnskap for driftspersonell og prosjekterende, og kritisk kunnskap for innreguleringspersonell.

Behovsstyrte anlegg

Behovsstyrte anlegg - utforming og innregulering

Behovsstyrte anlegg er en forutsetning for bygg med lavt energibehov. Kurset skal gi kunnskap om hva behovsstyring innebærer og hvordan det skal utformes for å få et godt regulert anlegg. Over to dager belyses ulike prinsipp, problemstillinger, regulering og automatikk både gjennom gode teoretiske forelesninger, demonstrasjoner og praktisk erfaring i lab. Krav ved overlevering, typiske problemområder og feilsøking belyses også. Kurset bygger videre på Innregulering Grunnkurs. Kurset passer både for prosjekterende, entreprenører, innreguleringspersonell og byggeiere.

Kalibrering

Kalibrering av ventilasjonstekniske instrumenter

Instrumenters nøyaktighet kan endre seg over tid, blant annet på grunn av støt, slitasje, støv og andre forurensninger. Ukjente avvik kan få store konsekvenser både for den som bruker instrumentet og resultatet av jobben som skal gjøres. Dårlig inneklima og høyt energiforbruk er to eksempler på praktiske konsekvenser av manglende kalibrering.

Kalibrerte instrumenter er en viktig forutsetning for måling og innregulering av ventilasjonsanlegg. I forbindelse med kursene våre, tilbyr vi kalibrering over natt til reduserte priser til våre kursdeltagere.

Verktøy og hjelpemidler

VAV-kontrollskjemaer kan lastes ned her

VAV_kontrollskjema_for_PC.xlsx

VAV_kontrollskjema_for_utskrift.pdf

VAV_kontrollskjema_utfylt_eksempel.pdf

Innreguleringskjemaet til PC og mobil kan lastes ned her

MiniBalance_v120809+.xlsx

Praktisk informasjon

Påmelding

Kursene går to ganger i året, vanligvis i mars og oktober. Kursene blir fort fulle, så meld deg på i god tid. Seneste påmelding er 14 dager før kursstart.

Kursene gjennomføres i SINTEFs lokaler i Børrestuveien 3 i Oslo. Slik finner du oss (kart)

Kursene har bindende påmelding. Kurset faktureres etter påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding etter denne dato belastes halv kursavgift. Ikke benyttet kursplass belastes med full kursavgift.

Kontaktpersoner