Til hovedinnhold
Norsk English

Materiallaboratoriet

I materiallaboratoriet prøver vi material- og funksjonsegenskaper på blant annet rull- og plateprodukter, hovedsakelig til bruk i sperresjikt i bygningskonstruksjoner.

Kontaktperson

Materiallaboratoriet
Materiallaboratoriet. Foto: SINTEF

I materiallaboratoriet utfører vi tester etter internasjonale standarder og krav som settes til materialer som asfalt- og plast-takbelegg, vindsperrer og undertak og  radon- og dampsperrer. Se oversikt over produkter som kan testes og laboratoriets prøvingsmetoder nedenfor.

Utover standardiserte testmetoder utfører vi også ikke-standardisert prøving, eventuelt modifisert og spesialdesignet, i forbindelse med skadeoppdrag og  forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har et stort utvalg av laboratorieutstyr, både til standardisert og ikke-standardisert prøving. Ta gjerne kontakt ved forespørsel om laboratorieutstyr og/eller spesielle testmetoder som vi benytter.

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 på utvalgte metoder.

Krav og sertifisering

Plan- og bygnigslovens tilhørende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) angir grunnleggende krav til et byggverk og dets anvendte produkter. Hvis et produkt blir godkjent av SINTEF (SINTEF Teknisk Godkjenning) anses disse kravene å være oppfylt. Les mer om SINTEF Teknisk Godkjenning her.

Testmetodene som utføres ved laboratoriet for materialprøving kan blant annet brukes som grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, og/eller sertifisering av produkter i Norge og andre land. Testene blir også benyttet ved etterprøving av installerte produkter i forbindelse med f.eks. skadeoppdrag.

Produkter som kan testes

 • Asfalt- og plast-/gummi takbelegg
 • Bitumenshingel
 • Vindsperrer
 • Undertak
 • Dampsperrer
 • Radonmembraner
 • Knasteplater
 • Varmeisolasjonsprodukter
 • Gipsplater
 • Trefiberplater
 • Takpanner av stål
 • Takstein
 • Murstein
 • Festemidler

 

Produktstandarder

Produktgruppe Standard nr. NS-EN
Sponplater 309 & 312
Trefiberplater 316 & 622-1/2/4
Gipsplater 520
Bitumenshingel med mineralsk og/eller syntetisk stamme 544
Plane fibersementplater 12467
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger
- Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS)
13163
Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter 13256
Geosyntetiske membraner 13491
Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av bitumen med stamme 13707
Tetningsmaterialer på rull - Banevarer til vindsperre eller undertak 13859-1/2
Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av plast eller gummi 13956
Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av plast eller gummi 13967
Tetningsmaterialer på rull - Bygningsmembraner av asfalt 13969
Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av asfalt 13970
Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi 13984
Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg 13986
Tetningsmaterialer på rull - Membranbelegg av bitumen med stamme til betongbrudekker og andre kjørbare dekker av betong 14695
Selvbærende metallplater for taktekking, fasadekledning og innvendig kledning 14782
Gipsplater med fiberarmering 15283-1/2

 

Prøvestandarder

Egenskap Standard nr. NS-EN Merknad
Bøyeelastisitetsmodul og bøyefasthet 310  
Tykkelsessvelling etter nedsenking i vann 317  
Målendringer i forbindelse med endringer i relativ fuktighet 318/
NT-Build 113
 
Strekkfasthet vinkelrett på plateplanet 319  
Motstand mot aksial uttrekking av skruer 320   
Fuktmotstand under sykliske prøvingsbetingelser 321  
Prøvetaking, og utskjæring av prøvelegemer og angivelse av prøvingsresultater  326-1   
Strekkegenskaper  NS-EN ISO 527-3  NS-EN
ISO 
Lengde, bredde og retthet  1848-1/2   
Tykkelse og flatedensitet  1849-1/2   
Synlige feil  1850-1/2   
Dimensjonsstabiliet  1107-1/2   
Kuldemykhet   1109-1 & 495-5   
Varmesig  1110   
Vanntetthet  1928   
Luftgjennomgang  NS 3261  Norsk
standard 
Strøfeste  12039   
Bygningskomponenters og bygningsdelers luftpermeabilitet  12114   
Statisk gjennomhullingsprøving  NS-EN ISO 12236  NS-EN
ISO 
Rivestyrke  12310-1/2  Akkreditert 
Strekkegenskaper  12311-1/2  Akkreditert 
Spaltestyrke i skjøt  12316-1/2  Akkreditert 
Skjærstyrke i skjøt  12317-1/2  Akkreditert 
Egenskaper ved vanndampgjennomgang  NS-EN ISO 12572  Akkreditert, NS-EN ISO 
Motstand mot slag  12691  2001 (+23/-10 ˚C) & 2006 
Motstand mot statisk belastning  12730   
Motstand mot vanngjennomtrengning  13111   
Vanntetthet etter forlengelse ved lav temperatur  13897   
Langvarig kunstig aldring i varme  1296   
Kunstig aldring ved kombinert langtidseksponering for UV-stråling, varme
og vann
1297  
Akselerert klimapåkjenning i vertikal stilling 8140 NS-metode
Eksponering for laboratorielyskilder NS-EN ISO 4892-1/2/3 NS-EN ISO
Assessing polymer photoageing by FTIR and UV/visible spectroscopy ISO 10640 ISO
Gjennomtrampmotstand 0487 SP-metode
Ability to prevent dripping of condensation water NT Build 304 Nordtest metode

Strength of mechanical fasteners

NT Build 306

Nordtest metode

Puncture by impact

NT Build 335

Nordtest metode

Exposure to accelerated climatic strains

NT Build 495

Nordtest metode

Plastics - accelerated ageing in alkaline environment

NT POLY 161

Nordtest metode

Frostmotstand inkl. måling av vannabsorbsjon - tegl

NBI 134/83  

Frostmotstand + porefyllingstall, densitet og vannabsorbsjon

NBI 134/83 + flere  

Kontaktinformasjon

Laboratoriet for materialprøving er lokalisert i Høgskoleringen 7B i Trondheim.

Ta kontakt med:

Bente Wallervand Ofte, Mobil: 452 28 996, Epost:

eller

Einar Bergheim, Mobil: 918 97 299, Epost: