Til hovedinnhold
Norsk English

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.

Kontaktperson

Energisystemene (generering, overføring, etterspørsel) vil bli mer desentralisert – produksjonen vil foregå nærmere kunden og omfatte teknologier som solceller, brenselceller, mikroturbiner, lagring og kombinerte varme- og energisystemer.

Resultatet av dette er at mindre boligområder kan produsere sin egen energi ved hjelp av mikronett og øysystemer, som kun er koblet til det overliggende nettet for distribusjon og sikkerhet. Siden mikronett kan fungere alene, er de ikke avhengige av andre faktorer som priser, feil på nettet osv. Denne uavhengigheten betyr at komponenter, kommunikasjon og konfigurasjonsalternativer må modelleres og testes. Effektiv kommunikasjon og drift knyttet til smarte nett er nødvendig for å sikre et pålitelig og godt økonomisk resultat.

Vi arbeider innen følgende felt:

 • testing av komponenter
 • design og testing av mikronett-konfigurasjoner i laboratoriet
 • utvikling av scenarier
 • modeller med multiple energibærere til bruk i energistudier og økonomiske mulighetsstudier

Typiske prosjekter omfatter:

 • modellering av energisystemer (alle typer energi)
 • energistudier og økonomiske mulighetsstudier
 • bruk av SmartGrid-laben for testing av komponenter og konfigurasjoner

Hvorfor SINTEF?

SINTEF er det største uavhengige forskningsinstituttet i Skandinavia og har en omfattende historisk portefølje som involverer både norske, europeiske og globale prosjekter. Det nye SmartGrid-laboratoriet vårt er utstyrt for simulering og testing av en rekke ulike konfigurasjoner, både med modellerte og reelle komponenter. Dette omfatter solceller, vindgeneratorer, elektriske kjøretøy, lav-/mellom-/høyspenningsnett, lagring, kraftelektronikk og mye mer. Vi kan bygge og teste mikronett med flere ulike konfigurasjoner. Vi kan måle, evaluere, behandle og analysere data fra flere konfigurasjoner og scenarier.

Prosjektene støttes av våre teknisk modne verktøyer og internasjonale medarbeidere. Vi samarbeider også tett med NTNU og deres studenter.

Hvem er kundene våre?

 • Sluttbrukere (i mikronett)
 • Kommuner (bygging av nye og rehabilitering av eldre byområder)
 • Energileverandører og kraftselskaperIndustri/næringsliv (entreprenører, komponentprodusenter)
 • Norske og internasjonale forskningsinstitusjoner

Relevante linker