Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektive industriklynger

I arbeidet vårt med industriklynger er målet å effektivisere energibruken i områder der flere bedrifter holder til på samme sted.

I SINTEF jobber vi tett på eksisterende industriklynger og for å tilrettelegge for flere og mer effektive industriklynger. Målet er at samlokalisering av flere bedrifter i samme område kan bidra til bedre utnyttelse av overskuddsenergi, og dermed gjøre at bedriftene driver mer energieffektivt og lønnsomt.  

Enhver industriprosess har et tap i form av overskuddsenergi som ikke utnyttes i kjerneprosessen. Hovedsakelig er dette i form av varme som slippes ut i lufta. Denne varmen kan med fordel utnyttes til å dekke et annet energibehov i den samme bedriften eller i en annen bedrift i samme område. Vi ønsker å videreutvikle eksisterende industriklynger, samtidig som vi arbeider med mulige fremtidige klynger med en kombinasjon av bedrifter som legger til rette for best mulig utnyttelse av ressursene.

Gjennom forskningssenteret FME HighEFF jobber vi for eksempel tett med Mo Industripark som inkluderer energiintensiv industri som Elkem, Celsa med flere. Her utnyttes overskuddsvarme fra industrien til fjernvarme i Mo i Rana.

Å studere etablerte industriklynger er viktig av flere årsaker

Et viktig aspekt er å videreutvikle eksisterende klynger for å oppnå enda bedre ressursutnyttelse, bedre lønnsomheten og å skape flere arbeidsplasser. Minst like viktig kan det være å studere vellykkede etablerte klynger for å lære hva som fungerer og utfordringer som har oppstått over tid, enten det er teknologiske barrierer eller om det er juridiske eller formelle barrierer. Dette kan dermed brukes som utgangspunkt for å vellykkede nye, energieffektive industriklynger andre steder.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Samspill mellom aktører som har overskuddsenergi og andre som har udekket energibehov
 • Energikartlegging av industrielle prosesser og industriklynger
 • Energilagring
 • Teknologiutvikling av konsepter og løsninger for økt utnyttelse av overskuddsenergi som varme, gass, trykk
 • Kompetanseutvikling for næringslivet innen alle relevante områder for utnyttelse av overskuddsenergi

Typiske oppdrag for oss er:

 • Rådgivning for næringslivet, klynger, offentlige aktører for redusert spesifikk energibruk
 • Testing og utvikling av konsepter og teknologier for økt energieffektivitet og verdiskapning; teoretiske studier og praktiske eksperimenter (fra konsept til pilot)
 • Kompetanseutviklingsprosjekter på fremtidige utfordringer og problemstillinger

Hvem gjør vi dette for?

 • Offentlige aktører
 • Industrielle aktører (nasjonalt og internasjonalt) innen de forskjellige sektorene som har store energibehov og potensial for energisparing;
  • Energi, olje og gass
  • Metallindustri
  • Næringsmiddelindustri
  • Datasenter

Utforsk fagområdene

Kontaktperson