Til hovedinnhold
Norsk English

ProMoTun - Productivity Monitoring in Tunnelling

ProMoTun skal utvikle en datadrevet applikasjon for innsamling og analyse av produktivitetsdata fra tunnelbyggeprosessen, og legge til rette for videre produktutvikling innen databaserte produktivitetsanalyser.

Kontaktperson

Mange ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt gjør det komplisert å sammenstille data og få ut verdifulle analyser av produktiviteten på et tunnelanlegg. I prosjektet ProMoTun vil vi undersøke tilgangen til data, IKT-behov, bransjens behov for overvåking av produktiviteten i tunnelbygging. Deretter vil vi utforme et teknologisk konsept som møter behovene.

På lang sikt vil ProMoTun gi bedre kunnskap om den samlede maskinparken i tillegg til hver enkelt maskin. Denne kunnskapen vil gi bedre beslutningsgrunnlag, mer realistisk prosjektplanlegging og vil være et fundament for fremtidig automatisert og autonom drift av maskinene.  ProMoTun vil også gi byggherrer og entreprenører et bedre grunnlag for å diskutere tunnelbyggeprosessen og dermed føre til færre tvister i etterkant.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021