Til hovedinnhold
Norsk English

TerraVision

EO mining platform

Kontaktperson

Målet med prosjektet er å etablere en integrert plattform for å forbedre verdikjeden for kritiske råvarer ved å fremme bærekraftig gruvedrift.

Dette vil bli demonstrert i EU-land (Hellas og Spania), og validert på seks gruveanlegg, gjennom å vise frem de systemiske innovasjonene.

Dataøkosystem

  • Koble og bruke data fra ulike kilder, som Copernicus, bakkeradar, droner og in-situ avlesing, for å overvåke hele livssyklusen til råvarer.

Analyseklare data og råmaterialbibliotek

  • Vil prosessere multisensoriske EO-data til å bli analyseklare data og kombinere dem semantisk med in-situ-data for å skape et åpent og standardisert råmaterialbibliotek. Dette vil støtte kritiske råvarers livssyklus mht. gruvedrift og kartlegging av primære og sekundære materialer.

EO-tjenester for gruveindustrien

  • Utvikle og distribuere tjenester som er sentrale for forsyningskjeden, inkludert kartlegging av kritiske råvarer, mineralutforskning, utvinningshastighet i dagbrudd og lagervolumer. I tillegg vil det tilbys en dynamisk farekartleggingstjeneste for proaktiv risikostyring ved gruveanlegg.

Grønn og resilient ansvarlighet

  • Denne komponenten vil kvantifisere den miljømessige og sosioøkonomiske virkningen av gruvevirksomhet i ulike faser (f.eks. tillatelse, drift, etter nedleggelse) for å fremme robusthet og bærekraft i forsyningskjeden for kritiske råvarer.

Partnere:

  • 15 organisasjoner fra seks EU-medlemsland
  • Seks store universitets- og forskningsinstitusjoner, seks SMB og en LE, ett nasjonalt standardiseringsorgan og en gruveklynge.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2024