Til hovedinnhold
Norsk English

Byggteknisk spesialrådgivning

La SINTEF gjennomgå prosjekteringsgrunnlaget i byggeprosjektet, og unngå kostbare byggefeil og byggskader.

SINTEF tilbyr byggteknisk spesialrådgivning i form av

  • prosjektgranskning/prosjektgjennomgang
  • analyse av konstruksjonsløsninger og detaljer
  • felt- og laboratorieundersøkelser av produkter, detaljer og løsninger

SINTEF tar ikke prosjekteringsansvar, men våre eksperter kan bidra til en uavhengig gjennomgang av utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et byggeprosjekt.

 

Hva innebærer byggteknisk spesialrådgivning

SINTEFs spesialrådgivning innebærer en vurdering av løsninger som krever ekstra analyse og dokumentasjon, og egner seg spesielt godt i tilfeller der det blir brukt nye materialer eller konstruksjonsdetaljer, der det ikke foreligger erfaringer fra tidligere, eller der det er ønskelig å benytte "ikke-preaksepterte" løsninger.
Gjennomgangen kan bestå av:

  • felt- og laboratorieundersøkelser
  • beregninger som støtte for vurdering av kritiske løsninger

Vi anbefaler at en slik gjennomgang utføres i forkant av selve byggefasen, men den kan også utføres underveis i oppføringen av et prosjekt. Problemstilling og omfang tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt i samarbeid med oppdragsgiver.
Gjennomgang av prosjekteringsgrunnlaget utføres av fagpersoner hos SINTEF, gjerne i felleskap med byggherre, prosjekterende rådgivere, arkitekter eller utførende. SINTEF vil fungere som en sparringspartner for den som tegner, prosjekterer eller utfører.

Vurderingene blir levert skriftlig i form av en rapport som sendes på e-post, eller muntlig i møter.

Hvorfor byggteknisk spesialrådgivning

Å avdekke potensielt uheldige løsninger tidlig er en god forsikring mot kostbare byggskader.

En uavhengig gjennomgang av prosjektet vil i tillegg bidra til:

  • At bygningen blir oppført innenfor regelverket (TEK og DOK) og i tråd med god byggeskikk
  • Bedre beskrivelse og dokumentasjon av valgt løsning
  • Økt teknisk og funksjonell bestandighet
  • Reduserte kostnader til drift og vedlikehold
  • Redusert miljøbelastning

Kontakt oss om byggteknisk spesialrådgivning

Kontakt oss om spesialrådgivning på e-post:

Henvendelser som gjelder Byggforskserien kan du sende til

Laboratorier