Til hovedinnhold
Norsk English

Monica Strøm Nodland

Forskningsleder

Forskningsleder for faggruppe Byggeteknikk siden 2015.
Faggruppen jobber med skadeoppdrag, forskningsbasert rådgivning, laboratorieprøvning, produktdokumentasjon og innovasjons- og utviklingsprosjekter.
Vi dekker fagområdene byggeteknikk, bygningsakustikk, bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, statikk, radon, inneklima.

Utdanning

Cand scient / Master i uorganisk analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo (2005) - Comparison between SS-ETV-ICP-OES and the traditional nebulization ICP-OES technique of cementitious material

Kompetanse og fagområder

Skadeoppdrag og spesialrådgivningen knyttet til problemstillinger innen ulike bygningsskader, fuktskader, betong-, puss- og malingsskader, inneklima (radon, renhold og støv), ventilasjon, kryperom, fasader, tak.

Utarbeidelse og oppfølging av produktdokumentasjon, se www.sintefcertification.no.

Laboratorie- og feltoppdrag innen bygningsakustikk, konstruksjonsprøvning (stillas og kantsikringsutstyr, elementer, rekkverk), materialprøvning og kjemisk analyse.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/monica-str%C3%B8m-nodland-94290124/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo