Til hovedinnhold
Norsk English

Lyshøsting og alternative solcelleteknologier

Solceller er bygget opp av flere tynne sjikt med ulike materialer som er påført på et aktivt (eks. Silisium) eller passivt (eks. polymerfolie) substratmateriale. SINTEF har aktiviteter og kompetanse innen flere forskjellige tynnfilmstrukturer for solceller.

Kontaktperson

Sputtering. Foto SINTEF/Werner Juvik


Vår forskning inkluderer blant annet aktiviteter med mål om å øke effektiviteten, samt å senke prisen på solcellene. SINTEF har utstyr og kompetanse for deponering av tynnfilmer med mange ulike metoder, samt for karakterisering av disse strukturene.

Noen eksempler på forskjellige aktiviteter er:

  • Nanostrukturerte Si/Al-tynnfilmer deponert ved magnetron sputtering. Målet med dette er å lage 3-dimensjonale silisiumbaserte nanostrukturer, ved romtemperatur og uten bruk av forløpere, med interessante opto-elektroniske egenskaper. Slike strukturer kan ha anvendelse blant annet til å øke absorpsjonen av lys i solceller.
  • Kvanteprikker av Si i SiO2 deponert med PE-CVD: Målet er å lage strukturer som kan konvertere høyenergetisk stråling til stråling som absorberes nærmere p-n overgangen i en Si solcelle. Dette kan redusere rekombinasjon av ladningsbærere og dermed øke effektiviteten til solcellen.
  • Black Silicon strukturer laget ved hjelp av metall-katalysert etsing: Målet med denne aktiviteten er å strukturere Si-overflaten slik at den absorberer mest mulig av det innkommende lyset, og dermed konverterer så mye lys som mulig til elektrisk energi.
  • Tynnere og billigere solceller: Dagens Si-baserte solceller kan fortsatt gjøres tynnere, bedre og produseres billigere. Målet med denne aktiviteten er å redusere materialforbruk og kostnader assosiert med selve produksjonen av solcellene.

Kontaktpersoner: 

 

Foto: SINTEF/Werner Juvik

Utforsk fagområdene