Til hovedinnhold
Norsk English

Marit Synnøve Sæverud Stange

Seniorforsker

Marit Stange er seniorforsker ved SINTEF i Oslo. Hun har en Ph.D i uorganisk kjemi fra Universitetet i Oslo (2001). Ph.Den omhandlet syntese og strukturstudier av komplekse oksider (perovskitter).
Hun har jobbet på SINTEF siden 2006 og jobber med prosjekter innen membranteknologi, hydrogenproduksjon, solceller og andre energirelaterte materialer. Hun har lang erfaring med fysisk deponering av tynne filmer ved hjelp av magnetron sputtering, e-beam og PLD, samt karakterisering av disse.

Utdanning

2001 -PhD i uorganisk kjemi, "Local and average structure in selected perovskite-like oxides", Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo)
1996 - Cand.Scient (Master degree), "Studier av det ternære systemet Mn-P-Sn og vekst av Mn-P krystaller i smelte", Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
1993: Cand.Mag (B.Sc), Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kompetanse og fagområder

PVD (magnetron sputtering, e-beam) and PLD
Røntgendiffraksjon (XRD)
Skanneelektronmikroskopi (SEM)
Hydrogenmembraner
Hydrogenproduksjon
Hydrogenlagring
Høytemperatur elektrolysører og brenselceller
Protonledende materialer
Solceller
Blyfrie piezomaterialer

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo