Til hovedinnhold
Norsk English

METALLICA – Metal supported proton conducting electrolyser cell for renewable hydrogen production

Metallica-prosjektets mål er å oppnå en fornybar produksjon av hydrogen ved å utvikle en elektrolysørcelle som opererer ved 600 °C. Slik kan man effektivt bruke varme og damp levert av enten jordvarme eller solcelleanlegg.

Kontaktperson

SINTEFs arbeid med å utvikle høytemperatur brenselceller og elektrolysører med en protonledende elektrolytt fortsetter: Metallica baseres på to EU-finansierte prosjekter der det ble utviklet komponenter for høytemperatur brenselceller deponert på en porøs metallisk support.

I dette prosjektet skal forskere utvikle porøse metalliske support og elektroder ved hjelp av våtkjemiske metoder, og pulset laser-deponering (PLD) for lavtemperaturdeponering av tette krystallinske elektrolytter. En ny, kraftig PLD nylig anskaffet av SINTEF, vil bli brukt til å fremstille tynne og tette protonledende elektrolytter.

SINTEF vil bruke eksisterende lab-infrastruktur, både ved SINTEF MK og SINTEF IKT, for å utviklinge opptil 6x6 cm2 elektrolyseceller.

UiO er en partner i prosjektet. I tillegg er også fire internasjonale partnere er involvert i prosjektet. Det totale budsjettet for prosjektet er 12,8 millioner NOK.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.10.2016