Til hovedinnhold
Norsk English

Prototyp-laboratorium for fabrikasjon av uorganiske komponenter

SINTEF Industri i Oslo har unikt og avansert utstyr for fremstilling av komponenter av keramer og andre uorganiske materialer. I laboratoriet fremstiller vi blant annet prototyper av membraner, porøse rør, adsorbenter i granulater og deler til brenselceller og elektrolysører. Når det er nødvendig skjer fabrikasjonen i et renromslaboratorium (ISO-klasse 6 og 7).

Kontaktperson

Sputtering av palladiummembran
Sputtering av palladiummembran. Foto: SINTEF/Werner Juvik

Rør, profiler og kanalstrukturer fremstilles med ekstrudering, mens plater støpes med tape-casting og kalendring. Overflatesjikt og belegg kan påføres med tykkfilmteknikker som silketrykk (screen-printing), spray-coating og dip-coating med suspensjon, eller med tynnfilmteknikker som sputtering (PVD), elektronstråledeponering (EBPVD) eller løsningsdeponering (sol-gel, chemical solution deposition (CSD), spray-pyrolysis).

Vi behersker aller prosesstrinnene fra partikkelsyntese, via fremstilling av pasta/suspensjon, til forming, belegg og sintring ved høy temperatur. Vi kan fremstille materialene som porøse eller tette. Vi kan bruke både vandige og organiske suspensjoner i fremstillingen av komponentene.

Utstyr

 • Renromslaboratorium ISO-klasse 6 og 7
 • Velutstyrt våtkjemisk laboratorium
 • Fremstilling av pulver med gnistutladning (arc discharge)
 • Deagglomerering av partikler ved hjelp av ultralyd og mølling (fra mg til 2kg per fylling)
 • Partikkelstørrelsesanalyse (nanometer og mikrometer) av pulver i suspensjon eller tørket pulver
 • UV Vis NIR spektrometer
 • Hanskeboks for arbeid i kontrollert atmosfære
 • Rheometer og viskosimeter for både pasta og suspensjon
 • Tape-caster
 • Ekstruder (40 tonns ram ekstruder for keramer) med automatisk kappe og kutte systemer
 • Automatisk Spray-coater, dip-coater og screen printer (silketrykk) for belegg
 • Tynnfilmdeponering med sputtering (PVD), e-beam (EBPVD) og sol-gel/CSD
 • IR-basert rask termal prosessering for hurtig varmebehandling av toppsjikt
 • Ovner for varmebehandling opp til 1800 °C i luft og kontrollert atmosfære

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1, Oslo

Kontaktperson:
Marie-Laure Fontaine, Mobil: 934 79 555, Epost: