Til hovedinnhold
Norsk English

Testlaboratoriet for membraner, brenselceller og elektrolysører

I laboratoriet i Oslo kan vi teste membraner, brenselceller og elektrolysører under reelle forhold. Det er mulig å gjennomføre eksperimenter opp til 30 bars trykk ved temperaturer opp til 1100 °C.

Kontaktperson

Foto: SINTEF/Werner Juvik

Laboratoriet er utstyrt med en rekke utstyrsenheter for testing av ulike geometrier inkludert flate og rørformede celler. Det kan blant annet gjøres testing av permeabilitet, selektivitet, kinetikk, korrosjon, og stabilitet gjennomføres ved bruk av avansert utstyr under reelle betingelser. Laboratoriet har et avansert system for gasstilførsel som sikrer nøye kontrollerte blandinger av O2, H2, N2, CO, CO2, CH4, Ar og He. Laboratoriet er automatisert og langtidstester kan gå kontinuerlig døgnet rundt.

Viktig utstyr i laboratoriet:

  • Flere testenheter for flate og rørformede membraner og brenselceller/elektrolysører
  • Testing opp til 30 bars trykk og 1100°C
  • Målinger av permeabilitet, selektivitet, kinetikk, korrosjon, transportegenskaper og stabilitet
  • Utstyr for måling av ledningsevne, EMF og impedansspektroskopi
  • Fixed bed-reaktor
  • Termogravimeter (TGA) for høyt trykk og temperatur (30 atm, 1100°C)
  • Tilgjengelige standardgasser: O2, H2, N2, CO, CO2, CH4, Ar og He
  • Gassanalyse ved hjelp av GC og MS (gasskromatografi/massespektrometri)
  • Detektorer for H2 og CO som utløser automatisk stenging av gass ved lekkasje
  • LabVIEW programvare for forsøksstyring, datahåndtering og automatisering
Foto: SINTEF/Werner Juvik

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1, Oslo

Kontaktperson:
Vegar Øygarden