Til hovedinnhold
Norsk English

Databehandling

SINTEF Industri har lang erfaring med innhenting og sammenstilling av data fra ulike elektrokjemisk systemer.

Kontaktperson

Data sammenstilles på en felles plattform (f.eks. database, binært) og analyse utføres med en rekke verktøy avhengig av behov. Eksempler her er bruk av Matlab, R, python. Filtrering og visualisering av data, samt dynamisk plotting av data i to eller flere dimensjoner. Statistisk analyse av data inkluderer variansanalyse, korrelasjonsanalyse, populasjonsdistribusjoner, kurvetilpasning og prediksjon.

Utforsk fagområdene