Til hovedinnhold
Norsk English

Destiny

DESTINY er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av fornybare stasjonære energisystemer.

Kontaktperson

Formålet med DESTINY er å reprodusere og simulere den dynamiske oppførselen til de ulike komponentene i stasjonære energisystemer basert på ønsket design og styringsalgoritmer. Biblioteket har et spesielt fokus på bruk av batterier og hydrogenteknologier i  hybride lagringsløsninger og hvordan bruken av batterier, brenselceller og elektrolysører kan optimaliseres i slike system. DESTINY er kompatibel med VirtualFCS, og ved bruk av VirtualFCS biblioteket XInTheLoop er det mulig å integrere modellene utviklet i DESTINY med eksterne fysiske system.