Til hovedinnhold
Norsk English

VirtualFCS

VirtualFCS er et open-source Modelica-bibliotek utviklet for modellering og simulering av hybride brenselcelle-batteri-systemer.

Kontaktperson

Formålet  med VirtualFCS er å reprodusere og simulere den dynamiske oppførselen til de ulike komponentene i et hybrid brenselcelle-batteri system basert på ønsket design og styringsalgoritmer. Modellen er utviklet for transportapplikasjoner (bil, buss, tog og skip) med muligheter for utvidelse til andre applikasjoner og  systemkonfigurasjoner. Ved bruk av tilleggsbiblioteket XInTheLoop er det mulig å integrere modellen med eksterne fysiske system.

Biblioteket er utviklet gjennom EU H2020s prosjekt Virtual-FCS som har fått finansiering fra Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (nå Clean Hydrogen Partnership), GA nr. 875087. Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking mottar støtte fra EU’s Horizion 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research.

Mer om VirtualFCS bibloteket