Til hovedinnhold
Norsk English

High Throughput laboratoriet - Oslo

High Throughput-laboratoriet kan deles inn i tre hovedaktiviteter: 1) design og konstruksjon av High Throughput-utstyr, 2) parallell syntese av materialer, og 3) parallell screening av materialegenskaper. Vi tilbyr automatisert, skreddersydd høypresisjonsutstyr for en hel rekke applikasjoner. Ved å utvikle og bruke en kombinatorisk og parallell tilnærming, kan forskning og utvikling fremskyndes på et stort antall industrielt relevante prosesser.

Kontaktperson

High Throughput synteselaboratoriet er utstyrt med doseringsroboter for væske og pulver, og autoklaver egnet for syntese under høye trykk og temperaturer. Autoklavene kan brukes på enten 24 eller 48 prøver i parallell. I tillegg har vi en rekke egenutviklet utstyr for parallell-håndtering under syntese av katalysatorer og sorbent-materialer.
Standard karakterisering som XRD,SEM, UV/Vis og TG-MS kan også gjøres ved helt eller delvis High Throughput.
High Throughput reaktorlaboratoriet har flere ulike parallel-reaktorsystemer (8-48 parallell-reaktorer) som er utviklet spesielt for realistisk testing av industrielt viktige prosesser. Reaktorsystemene er brukt til prosesser og applikasjoner som:

 • Petrokjemiske prosesser
 • NOx / deNOx chemistry
 • CO2-fangst
 • CO2 til drivstoff og kjemikaler
 • Generelle sorpsjons-/lagringsforsøk
 • TPD, TPX eksperimenter (in-situ)

Utstyr:
Autoklav for parallell hydrotermisk/solvotermisk syntese

 • Temperaturer opp til 200 °C
 • Trykk opp til 50 bar
 • Muligheter for ulike etterbehandlinger:
  • Ionebytting
  • Impregnering
  • Varmebehandlinger (oksidering, reduksjon, klorinering osv)
  • Steaming/aging

High Throughput reaktorlaboratoriet er utstyrt med parallelle reaktorsystemer (8 til 48 parallelle reaktorer) for screening av katalysatorer og sorbenter ved industrielt relevante betingelser:

 • Trykk: 1-50 bar
 • Temperatur: 25-600°C (800°C ved 1 bar).
 • Space velocities (GHSV) 1500-120 000 h-1
 • Fixed bed-konfigurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler