Til hovedinnhold
Norsk English

Miljø-systemanalyse/LCA

Bærekraftige energi løsninger krever forståelse om hvordan bruk av teknologi påvirker miljøet i et helhetlig perspektiv.

Kontaktperson

Ved å benytte livsløpsanalyse (LCA) kan man systematisk sammenlikne ulike teknologiske løsninger og miljømessige konsekvenser knyttet til hele livssyklusen, fra råmateriale, produksjon, distribusjon, bruk, og gjenbruk/avfallshåndtering.

Vi benytter standardisert LCA metodikk, databaser og programvare til å utføre miljøsystemanalyse knyttet til bærekraftige energiteknologier. Vårt mål er å hjelpe industrien med å utvikle og iverksette de mest bærekraftige løsningene.

Utforsk fagområdene