Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Kontaktperson

eletrolysør
Multifasemodellering og visualisering av bobledannelse og transport i en PEM elektrolysør.

Våre tjenester og kunder:
Vi har lang erfaring med å jobbe i alt fra grunnleggende til anvendte prosjekter, både i offentlig finansierte prosjekter og i industriprosjekter. Kundene og samarbeidspartnerne er større, etablerte industriaktører, såvel som mindre oppstartsfirma, i inn- og utland. Vi har spesielt lang og god erfaring med europeiske prosjekter, som for eksempel i FCH JU-programmet, og har tette forbindelser til sentrale internasjonale aktører. 

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Materialutvikling 
  • Katalysatorer
  • Elektroder
  • Bipolare plater
  • Ekstrudering av keramiske rør
  • Deponering av keramiske lag med kjemiske og fysiske metoder
  • Protonledende keramer
  • Høytemperaturceller med metallisk bærer
 • Karakterisering og analyse 
  • Karakterisering av enkeltceller og cellepakker
  • In situ og ex situ elektrokjemisk testing av materialer og komponenter
  • Akselererte levetidstester
  • Termiske effekter, termografi og inhomogenitet
  • Tofasestrømning, visualisering og modellering
  • Effekt av forurensinger
  • Diagnose og prognose av celler og systemer
  • Post-mortem analyse av materialer og komponenter, inkludert mikroskopi og røntgenmetoder
  • Analyse av gass-kvalitet/urenheter i ekstremt lave konsentrasjoner
  • Testing i H2S-holdig atmosfære

Her kan du lese mer om hvordan elektrolyse er knyttet opp mot systemløsninger.

Metode:
Våre forskningsprosjekter består i hovedsak av eksperimentelt arbeid, støttet av teoretiske betraktninger. Vi har laboratorier med et bredt utvalg av avanserte teststasjoner med analyseutstyr for detaljerte studier av prosesser som påvirker ytelse og levetid av elektrolysører. Vår forskning spenner fra fundamental forståelse av egenskapene til materialer via metoder for fremstilling av disse til testing av kommersielle produkter for optimalisering av celledesign eller driftsparametere. Våre prosjekter gjennomføres i nært samarbeid med oppdragsgiver og andre relevante deler av SINTEF, NTNU og UiO.

Typiske oppdrag for oss er:

 • (Videre)utvikling og optimalisering av materialer for katalysatorer, elektroder og bipolare plater for lavtemperatur-elektrolysører
 • (Videre)utvikling og optimalisering av keramiske materialer for høytemperatur-elektrolysører (SOEC, PCEC)
 • Elektrokjemisk karakterisering av materialer og komponenter som nevnt over
 • Levetidstester og effekt av urenheter på enkeltceller og cellepakker
 • (Post-mortem-) analyser av materialer og komponenter, inkludert mikroskopi og røntgenmetoder i samarbeid med andre deler av SINTEF/NTNU/UiO
 • Optimalisering av driftsbetingelser og identifisering av kritiske parametere for høy effektivitet og lang levetid

Relavante prosjekter: