Til hovedinnhold
Norsk English

Syntese og karakterisering av uorganiske pulvermaterialer

SINTEF tilbyr helhetlig kunnskap og laboratorier for fremstilling av uorganiske pulvermaterialer til forskjellige anvendelser.

Kontaktperson

Foto: SINTEF/Melinda Gaal

Våre tjenester og kunder:
Vår kompetanse på fremstilling av uorganiske materialer, hovedsakelig oksider, brukes i betydelig grad i prosjekter hvor man ønsker å studere nye eller etablerte materialer for spesielle anvendelser. Vi har lang erfaring fra fundamentale forskerprosjekter til industriprosjekter i et internasjonalt marked. I SINTEF samarbeider vi tett og tverrfaglig i problemstillinger som eksempelvis innebærer syntese, modellering og karakterisering av materialer for bestemte anvendelser.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Nedknusning av råmaterialer for videre bearbeiding
  • Prosessering av pulver til mer anvendbare produkter, ved eksempelvis spraytørking og agglomerering
  • Fremstilling av avanserte materialer med våtkjemiske metoder, enten i pulverform eller som belegg, med kontrollert kjemisk sammensetning og morfologi
  • Fremstilling av nano- og mikrostrukturerte materialer
  • Bruk av fremstilt pulver til videre prosessering for eksempel til membraner og komponenter hvor geometri, porøsitet og morfologi må kontrolleres

Metode:
SINTEF har komplette laboratorier for materialsyntese og karakterisering. Eksempel på materialsyntese er flamme spray pyrolyse, forbrenningsmetoder, utfellingsreaksjoner, faststoffsyntese, hydrotermiske metoder samt fysikalske metoder. Pulver kan videre eksempelvis spray tørkes, granuleres, agglomereres, belegges og varmebehandles og kalsineres med utstyr i våre laboratorier. Eksempel på karakterisering er elektron mikroskopi, termiske analyser, røntgen diffraksjon for å undersøke renhet av materialet og partikkelstørrelsesanalyse.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Fremstilling av avanserte uorganiske pulver for videre bearbeiding med metoder som er mulig å skalere opp
  • Prosessering av pulver til komponenter, membraner, agglomerater, granuler
  • Våtkjemisk prosessering hvor materialer deponeres som tynne og tykke film på forskjellige typer substrater
  • Kjemisk, fysisk og elektrokjemisk karakterisering av materialer