Til hovedinnhold
Norsk English

Brenselceller

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til brenselcelle-teknologi. Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi (hydrogen) til elektrisitet. Vi utvikler PEM-, SOFC- og PCFC-type brenselceller både til stasjonær anvendelse og til transportsektoren, og vi har et stort nettverk av internasjonale partnere, noe som gjør det mulig for oss å være i fronten av teknologiutviklingen.

Kontaktperson

Våre tjenester og kunder:
Vi har lang erfaring med å jobbe i alt fra grunnleggende til anvendte prosjekter, både i offentlig finansierte -og industriprosjekter. Kundene og samarbeidspartnerne er større, etablerte industriaktører, så vel som mindre oppstartsfirma, i inn- og utland. Vi har spesielt lang og god erfaring med europeiske prosjekter, som for eksempel i FCH JU-programmet, og har tette forbindelser til sentrale internasjonale aktører.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Materialutvikling
  • Katalysatorer
  • Elektroder
  • Bipolare plater
  • Ekstrudering av rør og tape-casting av flate keramiske materialer
  • Deponering av keramiske lag med kjemiske og fysiske metoder
  • Protonledende keramer
  • Høytemperaturceller med metallisk bærer
  • Modellering av materialegenskaper
 • Karakterisering og analyse
  • Karakterisering av enkeltceller og stacker.
  • In situ og ex situ elektrokjemisk testing av materialer og komponenter
  • Akselererte levetidstester
  • Termiske effekter, termografi og inhomogenitet
  • Tofasestrømning, visualisering og modellering
  • Effekt av forurensinger
  • Diagnose og prognose av celler og systemer
  • "End of life" analyse av materialer og komponenter, inkludert mikroskopi og røntgenmetoder.
  • Analyse av gass-kvalitet/urenheter i ekstremt lave konsentrasjoner
  • Testing i H2S-holdig atmosfære

Her kan du lese mer om hvordan brenselceller er knyttet opp mot systemløsninger.

Metode:
Våre forskningsprosjekter består i hovedsak av eksperimentelt arbeid, støttet av teoretiske betraktninger og simuleringer. Vi har laboratorier med et bredt utvalg av avanserte teststasjoner med analyseutstyr for detaljerte studier av prosesser som påvirker ytelse og levetid av brenselceller. Vår forskning spenner fra fundamental forståelse av egenskapene til materialer via metoder for fremstilling av disse til testing av kommersielle produkter for optimalisering av celledesign eller driftsparametere. Våre prosjekter gjennomføres i nært samarbeid med oppdragsgiver og andre relevante deler av SINTEF, NTNU og UiO.

Typiske oppdrag for oss er:

 • (Videre)utvikling og optimalisering av materialer for katalysatorer, elektroder og bipolare plater for lavtemperaturceller (PEM)
 • (Videre)utvikling og optimalisering av keramiske materialer for høytemperaturceller (SOFC, PCFC)
 • Elektrokjemisk karakterisering av materialer og komponenter som nevnt over
 • Levetidstester og effekt av urenheter på enkeltceller og stacker
 • "End of life" analyser av materialer og komponenter, inkludert mikroskopi og røntgenmetoder i samarbeid med andre deler av SINTEF/NTNU/UiO
 • Optimalisering av driftsbetingelser og identifisering av kritiske parametere for høy effektivitet og lang levetid

Prosjekter: