Til hovedinnhold
Norsk English

Syntese av uorganiske materialer

SINTEF har kompetanse og utstyr for å fremstille partikler og avanserte uorganiske materialer ved hjelp av ulike metoder.

Kontaktperson

Mange av metodene vi bruker baserer seg på kjemiske metoder, primært fremstilling i løsning, for eksempel ved sol-gel teknikk. Ved hjelp av slike metoder kan man lage svært komplekse oksider med skreddersydd partikkelform og -størrelse.

SINTEF har bred kompetanse og erfaring med fremstilling av uorganiske materialer direkte fra løsning ved kontrollert utfelling, hydrotermisk syntese, ulike sol-gel metoder og forbrenningsreaksjoner. Disse metodene krever etter- og varmebehandling for å fjerne flyktige komponenter. SINTEF har også mulighet for å syntetisere partikler i ett trinn ved hjelp av flammespraypyrolyse. Partikler dannes direkte fra forløperen ved at løsningsmiddelet forbrenner i en flamme. Ved å bruke løsninger som forløper kan vi lage partikler/agglomerater fra 4-5 nanometer og opp til flere mikrometer. En annen metode er syntese ved gnistutladning (arc discharge), som er velegnet for grafén og nanopartikler av metall som ved behov kan oksideres til det ønskede metalloksid.

Dersom man ønsker større partikler enn det selve syntesen gir, har SINTEF mulighet for å granulere partiklene til ønsket størrelse. Vi har også mulighet for å forme partiklene til ønsket form og dimensjon, for eksempel ved hjelp av ekstrudering, tape casting, silketrykk (screen printing) og pressing. Vi har ovner som kan varmebehandle opp til 1800 °C.

Noen eksempler på materialer SINTEF fremstiller er oksider med perovskitt- og spinellstruktur, lagdelte hydrotalsitter, mikro- og mesoporøse katalysatorer og adsorbenter som zeolitter og metaller/oksider på bærer. Vi har også en stor utstyrspark til håndtering og karakterisering av partikler.

Kontaktpersoner:

Paul Inge Dahl

Paul Inge Dahl

Forskningsleder
Per Martin Rørvik

Per Martin Rørvik

Seniorforsker