Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet og standarder

Ny teknologi krever nye, tilpassede sikkerhetsløsninger for å unngå ulykker. Eksisterende lover, retningslinjer og standarder er ikke i alle tilfeller oppdatert for å ta hensyn til egenskapene til disse nye teknologiene.

Kontaktperson

Vi har erfaring med elektrokjemiske systemløsninger og deres spesifikke egenskaper, og sammen med partnere kan vi bidra til utvikling av sikre løsninger som oppfyller offentlige sikkerhetskrav og standarder. Vi har gjennom flere år arbeidet med utvikling av standarder for hydrogen og trykkbelastede systemer.

Her kan du lese mer om hvordan sikkerhet og standarder er knyttet opp mot systemløsninger.

 

Utforsk fagområdene