Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogenkvalitet

SINTEF Industri har lang erfaring med kartlegging av hydrogenkvalitet fra fyllestasjoner i Europa. SINTEF har utstyr for representativ prøvetakning av gass og partikler fra dispenser, og har avtale med flere laboratorier rundt om i verden for analyse av prøvene i henhold til gjeldende standard ISO 14687:2019.

Kontaktperson

SINTEF Industri har gjennom FCH JU prosjektene HyCoRA og HYDRAITE kartlagt kvalitet på hydrogen rundt om i Europa. Totalt 38 gassprøver og 13 partikkelprøver har blitt analysert. Resultatet viser at mellom 20 og 30 % av hydrogenet er utenfor kravspesifikasjon. Typiske forurensinger som overskrider toleranse er nitrogen, vann og oksygen.

Sikkerhet er essensielt for å få tilgang til prøvetakning på fyllestasjoner. SINTEF Industri har opparbeidet solid kompetanse på risikovurdering av sikkerhet i forbindelse med prøvetakning av hydrogen fra fyllestasjoner gjennom samarbeid med operatører.

Utforsk fagområdene