Til hovedinnhold
Norsk English

CO2SIM (Flytskjema Simulator for CO2 absorpsjons prosesser)

CO2SIM er et fleksibelt simuleringsrammeverk for å løse et bredt spekter av kjemiske prosesser knyttet til CO2-fangst. For å forstå mekanismene forbundet med separasjon av CO2 fra punktkilder, for design av anlegg og prosessforbedring, er modellering av denne prosessen et viktig hjelpemiddel.

Kontaktperson

Om CO2SIM

Programvaren er kontinuerlig under utvikling og blir nå testet for høytrykksapplikasjoner innen gassrensing og i tillegg blir det utviklet dynamiske modeller. Simulatoren har optimaliseringsprosedyrer og metoder for datainnhenting fra ulike kilder, for eksempel fra pilotanlegg. Programvaren er godt strukturert og har en objekt-orientert kodedesign som gjør kodeelementene gjenbrukbare.

Anvendelse:

  • Programvaren brukes som en viktig del i forskningsstrategien i SINTEF for å utvikle nye solventer for CO2 fangst
  • Kan brukes til modellering og optimalisering av storskala pilotanlegg
  • Simulatoren er numerisk robust noe som gjør det mulig å simulere komplekse prosesskonfigurasjoner for prosessoptimalisering
  • Programvaren gjør det lett mulig å implementere nye solvent-systemer
  • Omfatter metoder for auto-simulering av kampanjeresultater fra pilotanlegg for validering og verifisering av nye solventmodeller
  • Inneholder modeller for detaljsimulering av damp-væske likevekt (VLE), reaksjonskinetikk og transportegenskaper