Til hovedinnhold
Norsk English

Markedsløsninger for fremtidens kraftsystem

Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel.

Kontaktperson

Dette kan skape ubalanse i deler av kraftsystemet som har stor andel fornybar produksjon, og store utfordringer for systemoperatørene (TSOene) som har ansvar for den løpende kraftbalansen.

Effektivisering av den løpende balansereguleringen er nødvendig for å redusere kostnader og for å skaffe tilstrekkelig reguleringsressurser som kan brukes i framtidens kraftsystem. Hittil har lett regulerbar produksjon (f.eks. vannkraft) vært benyttet. Fleksibelt forbruk med og uten termisk lagringskapasitet og separate energilager anses imidlertid å være lovende, kostnadseffektive alternativer. Utfordringen er å utvikle effektive kontrollsystemer og etablere levedyktige forretningsmodeller for aktivering av tilgjengelig fleksibilitet. Videreutvikling av eksisterende kraftmarked og modeller for kontraktsbasert opp- og nedregulering av forbruk er aktuelle forskningstema.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Utvikling av markedsløsninger hvor forbruk kan reagere på priser som avspeiler ubalansekostnadene nærmest mulig kjøretidspunktet (real time).
 • Automatiske og manuelle styringssystemer for fleksibelt forbruk.
 • Identifisering av de mest kostnadseffektivere reguleringsobjektene, inkludert batteri-lager.
 • Kortsiktig prognosering av forbruksendring som følge av prisendringer.

Typiske oppdrag for oss er:

 • EU- og forskningsrådsprosjekter innen temaområdet.
 • Bilaterale prosjekter hvor teknologi industri deltar.

Metodene vi bruker:

 • Modellering av fleksibilitet i forbruk og batteri-lager.
 • Analyse av forbruksprofiler.
 • Simulering av markedsrespons.

Våre oppdragsgivere er:

 • EU, Norges forskningsråd

 • Systemoperatører (TSO) og nettselskap (DSO)

 • Regulatorer (NVE o.a)


RELEVANTE PROSJEKT