Til hovedinnhold
Norsk English

Markedsløsninger for fremtidens kraftsystem

Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel. Dette kan skape ubalanse i deler av kraftsystemet som har stor andel fornybar produksjon, og store utfordringer for systemoperatørene (TSOene) som har ansvar for den løpende kraftbalansen.

Kontaktperson

Effektivisering av den løpende balansereguleringen er nødvendig for å redusere kostnader og for å skaffe tilstrekkelig reguleringsressurser som kan brukes i framtidens kraftsystem. Hittil har lett regulerbar produksjon (f.eks. vannkraft) vært benyttet. Fleksibelt forbruk med og uten termisk lagringskapasitet og separate energilager anses imidlertid å være lovende, kostnadseffektive alternativer. Utfordringen er å utvikle effektive kontrollsystemer og etablere levedyktige forretningsmodeller for aktivering av tilgjengelig fleksibilitet. Videreutvikling av eksisterende kraftmarked og modeller for kontraktsbasert opp- og nedregulering av forbruk er aktuelle forskningstema.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Utvikling av markedsløsninger hvor forbruk kan reagere på priser som avspeiler ubalansekostnadene nærmest mulig kjøretidspunktet (real time).
 • Automatiske og manuelle styringssystemer for fleksibelt forbruk.
 • Identifisering av de mest kostnadseffektivere reguleringsobjektene, inkludert batteri-lager.
 • Kortsiktig prognosering av forbruksendring som følge av prisendringer.

Typiske oppdrag for oss er:

 • EU- og forskningsrådsprosjekter innen temaområdet.
 • Bilaterale prosjekter hvor teknologi industri deltar.

Metodene vi bruker:

 • Modellering av fleksibilitet i forbruk og batteri-lager.
 • Analyse av forbruksprofiler.
 • Simulering av markedsrespons.

Våre oppdragsgivere er:

 • EU, Norges forskningsråd

 • Systemoperatører (TSO) og nettselskap (DSO)

 • Regulatorer (NVE o.a)


RELEVANTE PROSJEKT