Til hovedinnhold
Norsk English

Balansekraft

En konstant balanse mellom produksjon og forbruk er nødvendig for balanse i ethvert kraftsystem.

Kontaktperson

 Uten denne likevekten vil resultatet blir frekvensavvik og potensielt systemsvikt. For å beskytte seg mot dette håndterer TSO'ene et sett av systemtjenester gjennom reservemarkeder.

Det har vært en økning i antallet systemtjenester, og man forventer enda høyere etterspørsel i disse markedene som en følge av veksten i fornybar energiproduksjon.

Vannkraft har svært gode egenskaper for reservehåndtering på grunn av sine hurtige reguleringsmuligheter. Inkludering av reservemarkeder i optimering av vannkraftproduksjon har vært blant hovedfokusområdene for vår forskning i flere år, og forventes å få ytterligere økt betydning i årene framover.


Les mer om hva vi gjør innen Kraftmarkeder og markedsmodeller for vannkraft


Vi arbeider innen disse områdene:

 • Optimal fordeling av reserveforpliktelser
 • Utvikling av modeller for reserveleveranser for generatorer og pumper
 • Samtidig håndtering av pumping og produksjon for maksimal reserveleveranse
 • Samle reserveleveranser på så få enheter som mulig
 • Håndtere samtidig forpliktelser på primær-, sekundær- og tertiærleveranser.

Les mer om hva vi jobber med innen Energimarkeder


Typiske oppdrag for oss er:

 • Forbedret beslutningsstøtte for replanlegging.
 • Øke detaljeringsgraden ved reserveleveranser nær maks kapasitet.
 • Bistand ved modelloppsett og modellbruk.
 • Prosjektutvikling for tilpasning i nye markeder.

Hvorfor velge SINTEF?
Vi utvikler og har best kjennskap til de modellene som brukes operativt for optimal reservehåndtering i det nordiske og europeiske kraftmarkedet.

Hvem gjør vi dette for?

 • Kraftprodusenter i Norge og Europa.

Prosjekter og programvare:

 • SHOP - Short-term Hydro Operation Planning
  • Extended reserve handling 
  • Variable speed pumps, hydraulic short circut and reserves 
  • Reserve clustering
 • MultiSharm - Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets