Til hovedinnhold
Norsk English

Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets (MultiSharm)

Dette prosjektet søker å utvikle kunnskap om hvordan vannkraftprodusenter bør by i spot ("day-ahead") som ett av flere markeder i en sekvens.

Kontaktperson

MultiSharm
MultiSharm

Presentasjon på User Meeting Hydro Scheduling 2019

 

Prosjektbakgrunn

Det europeiske kraftsystemet forventes å bli sterkere integrert og få en økende andel uregulerbar fornybar produksjon, en utvikling drevet av blant annet EUs klimamål og –politikk. Tilsvarende utviklingstrekk, sammen med flere overføringskabler til Europa forventes å gi høyere prisvariasjon og økt handel i kortsiktige balansemarkeder i Norge. Dette vil øke betydningen av og profittpotensialet ved å ha en konsistent tilnærming til handel i alle disse markedene. Produsentenes evne til å by optimalt i et komplekst og variert utvalg av markeder er avgjørende for at man både skal ha nødvendig fleksibilitet for balansering tilgjengelig og samtidig at norske vannkraftressurser skal bli disponert mest mulig effektivt.

Budkurver for spotmarked

Prosjektmål

Dette prosjektet søker å utvikle kunnskap om hvordan vannkraftprodusenter bør by i spot ("day-ahead") som ett av flere markeder i en sekvens. Prosjektet vil studere optimal handel i korttidsmarkeder ved bruk av forskningsmodeller. Basert på kunnskapen utviklet med disse modellene vil eksisterende detaljerte verktøy for produksjonsplanlegging av vannkraft bli utvidet. En forutsetning for gode prosjektresultater er utviklingen av konsistente beskrivelser av markeds- og tilsigsusikkerhet.


De viktigste forskningsoppgavene i prosjektet er:

  1. Modellering av usikkerhet; hvordan tilsig og priser i de ulike kortsiktige markedene, samt avhengighetene mellom disse kan modelleres er sentralt, da dette er inngangsdata til budgivningsmodeller.

  2. Flermarkedsmodellering; det er behov for å utvikle kunnskap om integrerte markeder, hvordan modellere deres sameksistens og hvordan oppnå en konsistent og robust budstrategi.

  3. Budgivningsmodell for vannkraft; modellering av balansekapasitet i vannkraft produksjonssystemet og utvidet modellering av kortsiktige markeder vil bli integrert.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Utforsk fagområdene