Til hovedinnhold
Norsk English

Nettilknytning av offshore vindparker

Nettilknytning av offshore vindparker er et viktig forskningsområde fordi prosessen utgjør en stor andel av totale kostnader, men har et enormt potensiale for kostnadsreduksjon.

Kontaktperson

Det er foreslått en rekke ulike løsninger for nettilknytning, men hvilken innvirkning på teknisk ytelse og kostnad disse løsningene vil ha, er fortsatt ikke klart.

Det bygges store offshore vindparker langt fra land, noe som både utfordrer dagens ledningskapasitet samt teknologi for HVAC-overføring og HVDC-omformersystemer. Dette krever pålitelige systemer med lavt vedlikeholdsbehov, som er mindre avhengig av kostbare offshore omformerplattformer.

Vår kompetanse og våre tjenester    

SINTEF har siden 90-tallet jobbet med å koble vindparker til nettet og har vært involvert i en lang rekke relevante forsknings- og utviklingsprosjekter – både i Norge og internasjonalt. Vår kompetanse omfatter de fleste aspekter ved dette området, inkludert bruk av detaljert modellering av høyfrekvente fenomener for å evaluere harmonikk og resonans, transiente stabilitetsanalyser, pålitelig drift og styring av HVDC-systemer samt offshore nettdesign der kraftutveksling mellom ulike områder er tatt hensyn til.

Modellering og numeriske analyser komplementeres av laboratorieeksperimenter utført i våre utmerkede laboratorier.

Prosjekter / forskningsområder   

 • Optimalisering av layout for offshore nett 
 • DC-nett 
 • HVDC-systemer 
 • Undersjøisk HVAC-overføring 
 • Elektrisk design for vindparker 
 • Nettkoder (regelverk og retningslinjer for nettilknytning) 
 • Resonans i intern-nett for vindparker  
 • Integrering av kraftsystemer  
 • Integrering med offshore last

Status   

 • Pågående aktiviteter i forbindelse med NOWITECH, BestPaths, ProOfGrids, Relipe og IRPwind  
 • Pågående bilaterale prosjekter sammen med kunder 
 • Tilknyttede aktiviteter som del av de nylig fullførte EU FP7-prosjektene (HiPRwind, DeepWind, EERA-DTOC og Twenties), og de norskfinansierte prosjektene OPE og EM-Transients

Dette er en del av vår kompetanse på Havvind 

Prosjekter

EM-transienter

EM-transienter

Start:
Slutt:

Fremtidens kraftsystem forventes å bli svært komplekst på grunn av integrering av fornybar energi og realisering av smarte nett.

NOWITECH - Research Network

NOWITECH - Research Network

Start:
Slutt:

Siden 2009 har NOWITECH utviklet 40 innovasjoner innen Offshore Wind. NOWITECH ble avluttet som FME ved utgangen av 2017. NOWITECH er nå videreført som et forskningsnettverk.

ProOfGrids

ProOfGrids

Start:
Slutt:

- Vern og feilhåndtering i offshore HVDC nett