Til hovedinnhold
Norsk English

ProOfGrids

- Vern og feilhåndtering i offshore HVDC nett

Kontaktperson

Bakgrunn
Initiativer og planer for utvikling av infrastruktur for offshore kraftoverføring i Nordsjøregionen har i løpet av de siste årene fått økende politisk støtte. Denne støtten har kommet som følge av studier som har demonstrert tekniske og økonomiske fordeler av et slikt offshore transmisjonsnett for blant annet nettilkobling av offshore vindkraft, elektrifisering av oljeinstallasjoner og for tettere integrasjon av de europeiske kraftmarkedene. 

Utbygging av offshore kraftsystemer basert på høyspent likestrøm (HVDC) for effektoverføring og bruk av spenningsmatede kraftelektronikkomformere (VSC) er allerede teoretisk mulig, siden de fleste nødvendige elementer for slike kraftnett er kommersielt tilgjengelig fra leverandørindustrien. Drift og regulering av fremtidige multi-terminale HVDC nett representerer likevel en betydelig utfordring for industrien og det er stort behov for utvikling av ny kunnskap siden det enda ikke finnes slike systemer i drift i Europa.

Teknisk informasjon
Metoder for å sikre stabilitet og pålitelig drift i systemer med mange regulerbare kraftelektronikkomformere eid og drevet av flere ulike aktører, samt design av beskyttelsesstrategier og relevern som kan sikre selektiv utkobling og videre drift av det resterende systemet etter en kortslutningsfeil, er blant hovedutfordringene for utvikling av multi-terminale offshore kraftsystemer basert på VSC-HVDC teknologi. Siden all kraftflyt i et slikt framtidig system vil være regulert av kraftelektronikkomformere, som også kan være produsert av ulike leverandører, kan det oppstå interaksjon mellom ulike komponenter og regulatorer som kan påvirke systemets stabilitet og pålitelighet. Design av feilhåndteringsstrategier for multi-terminale HVDC systemer er også begrenset av mangel på DC effektbrytere med passende spesifikasjoner samt at metoder kjent fra AC kraftsystemer for feildetektering og områdeselektiv innstilling av relevern ikke kan anvendes i kabel-baserte DC-nett. Analyser av systemstabilitet samt design av feilhåndteringsstrategier og innstilling relevern for multi-terminale HVDC nett er derfor hovedfokus for dette prosjektet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2017