Til hovedinnhold
Norsk English

EM-transienter

Fremtidens kraftsystem forventes å bli svært komplekst på grunn av integrering av fornybar energi og realisering av smarte nett.

Kontaktperson

De forbigående overspenningspåkjenninger på komponenter vil øke på grunn av drift med fleksible systemtopologier, hyppigere bryterkoplinger, og økt bruk av kabler og kraftelektronikkomformere. Sikker implementering av fremtidens nett vil kreve omfattende datasimuleringer både ved planlegging og drift. Eksisterende simuleringsverktøy har begrenset nøyaktighet for å representere enkelte kritiske komponenter som transformatorer og kabler. Prosjektet har utviklet mer nøyaktige modeller som er kompatibel med tilgjengelige kretssimuleringsverktøy, samt gjort bruk av modellene i simuleringsstudier.

De viktigste oppgavene for prosjektet var:

 • Gjennomgang av fremtidige trender i landbasert og offshore kraftsystemer
 • Forbedret komponentmodellering
  • Transformatorer
  • Kabler
  • Brytere
  • Måletransformatorer
  • Jordingsimpedans
  • Nettverksekvivalenter
 • Demosimuleringer, bl.a.
  • Overspenninger forårsaket av høyfrekvent interaksjon mellom kabel og transformator
  • Viklingsoverspenninger p.g.a. gjentenninger i vakuumbryter
  • Fenomener relatert til bryterkoplinger og feil i kraftsystemer med lange kabler 

 

Resultater 


 

Partnere

 • SINTEF Energi AS, prosjektansvarlig
 • Norges forskningsråd

Industripartnere

 • Statnett SF
 • Statkraft Energi AS
 • Hafslund Nett AS
 • Nexans Norway AS
 • DONG Energy Power
 • Siemens Wind Power A/S
 • Vestas Wind Systems A/SEdF (Électricité de France)
 • RTE (Réseau de transport d'électricité)
 • EirGrid PLCSiemens AG

Universitet

 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • Technical University of Delft (TU Delft)

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2015