Til hovedinnhold
Norsk English

Bjørn Gustavsen

Sjefforsker

Ansatt som forsker ved SINTEF Energi siden 1994, sjefforsker siden 2012. Bistilling som Prof. II ved NTNU siden 2020. Forskningsopphold ved Universitetet i Toronto (1996) og Universitetet i Stuttgart (2001).

Utdanning

Dr.-ing fra NTH Elkraftteknikk i 1993.

Kompetanse og fagområder

Modellering av komponenter og systemer for simulering av transiente overspenninger i elkraftsystemer.

- Bredbåndsmodellering av transformatorer basert på frekvenssveipmålinger.

- Frekvensavhengig modellering av kabler og luftledninger basert.

- Analyse av temporære overspenninger i spolejordede nett ved jordfeil og fasebrudd.

-Elektrisk og termisk analyse av umbilical-kabler.

- Datadrevne metoder for modellekstrahering av komponenter og systemer basert på frekvensdata.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/bjorn-gustavsen-6a261424/?originalSubdomain=no

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Bjorn-Gustavsen

Programvare

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim