Til hovedinnhold
Norsk English

Måling og analyse av spenning og strøm

SINTEF Energi har en instrumentpark og personell for å kunne utføre målinger av spenning og strøm i høyspennings- og lavspenningsanlegg, hos netteiere, kraftprodusenter og i industrianlegg.

Kontaktpersoner

Utstyrsparken er tilpasset målinger av stasjonære (50 Hz), harmoniske, og transiente forløp. Vi har også utstyr for måling av magnetiske felter.

Spenningskvalitetsproblemer kan være forårsaket av mer utstrakt bruk av kraftelektronikk-omformere, mens havari av utstyr kan være forårsaket av bryterkoblinger.

Målinger er et uunnværlig verktøy ved bestemmelse av «rot-årsak» og botemidler, f.eks. ved havari av komponenter. En måling er ofte det som skal til for å finne ut av hva slags fenomener en står overfor og hvor store påkjenninger som oppstår. Direkte målinger gir som regel en mye mer korrekt situasjonsforståelse enn det en får til ved rene beregninger.

20191003_150050_just.jpg

Vi utfører måling av strøm og spenning, ved 50 Hz, harmoniske, og ved høye frekvenser. Vårt utstyr er tilpasset ulike nivåer av strøm og spenning, og ulike frekvensbånd.   

HVOR

 • Elkraft-anlegg hos nettselskap og industri (høyspent, lavspent)
  • Direkte tilkobling på høyspent (12kV – 24kV – 36 kV)
  • 230V – 400V – 690V
 • Ved måling av høyspenning benytter vi spenningsdelere som er nøyaktige fra DC til over

1MHz. Spenningsdelerne tilknyttes registreringsutstyr (lagringsoscilloskop) via bredbånds fiberoptikk slik at sikkerheten for personell er ivaretatt.

 • Ved måling av strømmer benytter vi Rogowski-spoler som klampes over strømførende ledere. Målingene har høy nøyaktighet fra under 50 Hz til 10-15 MHz og for strømmer opptil 120 kA, fiberoptisk overføring av målesignalet ivaretar personsikkerheten ved slike tilkoblinger i høyspenningsanlegget.

HVA

 • Registrering av koblingsoverspenninger /strømmer
  • høyfrekvente kurveformregistreringer
 • Nettanalyser – spenningskvalitet
  • kurveformregistreringer
 • Magnetfeltmålinger
  • 50 Hz magnetfelt: i bygninger, ved kraftledninger, kabelanlegg etc.

Anvendelser

 • Havari av komponenter: «rot-årsaks»-analyse.
 • Måling som underlag for videre analyser/beregninger.
 • Verifisering som nøytral 3. part
Example-of-measured-overvoltages-when-switching-a-circuit-breaker-in-a-substation.jpg

Eksempel på målte overspenninger ved kobling av vakuumbryter i stasjonsanlegg.

20191002_110032_2000.jpg

For å få nøyaktige målinger kobler man seg direkte på høyspent med egne spenningsdelere.

 

Utforsk fagområdene