Til hovedinnhold
Norsk English

Overføringssystemer

Overføringssystemet består av luftledninger og jordkabler samt kraftomformere for konvertering av spenningsnivå.

Kontaktperson

Overføringssystemet utgjør ryggraden i enhver moderne elektrisk infrastruktur, og må derfor utformes slik at den tåler forstyrrelser og at det er liten sannsynlighet for strømstans.

Muligheten til å modellere systemkomponentene nøyaktig og bruke dem i simuleringsstudier av systemnivå blir stadig viktigere på grunn av tilkobling av kraft fra fornybare kilder via kraftelektroniske omformere. Her må man kunne forutsi systemresponsen på de økte harmoniske utslippene og de virkningene dette kan ha på systemets stabilitet. Tilkobling av viktige industribelastninger som krever en pålitelig strømtilførsel av høy kvalitet, gjør det samtidig nødvendig å forutsi spenningskvaliteten og antall avbrudd på grunn av eksterne forstyrrelser som f.eks. lynutladninger.

Våre tjenester 

SINTEF Energi har høy kompetanse innen modellering av overføringssystemkomponenter og bruk av disse i studier av systemnivå for å fastslå elektriske belastninger samt systemets respons på forstyrrelser. Disse analysene dekker fenomener fra en del av en 50 Hz-periode (sub-synkron resonans) til koblingstransienter på noen få kHz og koblingstransienter på flere MHz i GIS. Utregningene gjøres med topp moderne simuleringsverktøy av EMTP-type, som kan behandle de fleste kraftsystemkomponenter, samt med interne beregningsverktøy. SINTEF Energi har også deltatt i utviklingen av svært avanserte modeller for kabler og luftledninger, som er tatt i bruk i simuleringsverktøy av EMTP-type. Personalet er også aktive i internasjonale arbeidsgrupper, inkludert CIGRE, IEEE og IEC.

Oppgaver 

  • Studier av transienter i kraftsystemer på grunn av lyntutladninger, koblingsoperasjoner og feil. Bruk av metoder for reduksjon av overspenning (overspenningsavledere, RC-dempere osv.) og relévern.
  • Analyse av systemrespons på motoroppstart.
  • Analyse av harmoniske utslipp og penetrering i kraftsystemer.
  • Analyse av spenningsubalanse, f.eks. på grunn av asymmetrier i kraftsystemer med Petersen-spole. 
  • Beregning av effekt av forstyrrelser på andre systemer/komponenter, f.eks. jernbanesystemer og kommunikasjonslinjer. 
  • Bredbåndsmodellering av krafttransformatorer basert på måling av frekvenssveip for nøyaktig simulering av interaksjoner i transformator-nettverk. 
  • Avansert modellering av undersjøiske forsyningskabler, inkludert tapsberegninger.

Status

  • Ett nylig fullført KPN-prosjekt: EM-transienter i fremtidige kraftsystemer. 
  • Flere pågående prosjekter for kunder  

 

 

Utforsk fagområdene

Prosjekt

EM-transienter

EM-transienter

Start:
Slutt:

Fremtidens kraftsystem forventes å bli svært komplekst på grunn av integrering av fornybar energi og realisering av smarte nett.

Laboratories

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.