Til hovedinnhold
Norsk English

Energisystemanalyse

Med erfaring fra utviklingen av det nordiske kraftmarkedet, en av verdens første velfungerende kraftmarked, leverer vi analyser for et samfunn som er i stadig forandring.

Kontaktperson

Vi former scenarier for et framtidig nordisk og europeisk energisystem med hensyn til den "grønne" revolusjonen i energisektoren, basert på en storskala integrasjon av fornybare energikilder for og nå reduserte utslipp av klimagasser. Dette er grunnlaget for å identifisere framtidige utfordringer og komme opp med løsninger for et effektivt, bærekraftig, framtidig energimarkedet og energisystem.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Marked- og nettanalyser
 • Energisystemanalyser
 • Utvikling av fremtidsscenarier
 • Stokastisk modellering av fornybare energikilder

Typiske oppdrag for oss er:

 • Scenario utvikling
 • Strategi for fremtidig utvikling av energisystem
 • Analyser fornybar energi

Hvorfor velge SINTEF?
Vi i SINTEF har lang erfaring med utvikling av scenarier knyttet til energisystemer. Med en solid modellportefølje og gode data på fornybar energi, kan vi tilby energisystemanalyser i verdensklasse.

Hvem gjør vi dette for?

 • EU
 • OED
 • Nordisk Energiforskning
 • TSOer
 • Kraftprodusenter

Prosjekt:

Programvare: