Til hovedinnhold
Norsk English

Samkjøringsmodellen

Samkjøringsmodellen er et dataprogram for optimalisering og simulering av hydrotermiske kraftsystem. Modellen tar hensyn til overføringsbegrensninger og hydrologiske forskjeller mellom delområder.

Kontaktperson

Om

EMPS Logo

I deregulerte markeder har modellen fått stor anvendelse til prognosering av fremtidige spotpriser. Modellen benyttes også i forbindelse med investeringsanalyser i eksempelvis nye overføringslinjer eller kraftverk. I tilegg til prognoser for fremtidige spotpriser gir modellen også prognoser for produksjon, magasinfylling, vannføring, forbruk, rasjonering, import/eksport osv. Modellen benyttes av de fleste større aktører i det nordiske kraftmarkedet.

Modellen videreutvikles kontinuerlig og har i den senere tid blant annet fått funksjonalitet for å kunne ta hensyn til startkostnader for termiske produksjonsenheter og å kunne simulere med timeoppløsning for vindkraftproduksjon.

Vansimtap og Samkjøringsmodellen

Disse er i dag to av de mest anvendte energimodellene i det nordiske kraftmarkedet. Også Asia har meldt sin interesse for modellen. De an­vendes til produksjonsplanlegging (lang og mellom­lang sikt), utbyggings­plan­legging og til system- og markedsanalyser. Modellene egner seg best i system med et signifi­kant innslag av vannkraft.

Les mer om Energi- og miljøpåvirkning av elbil - Systemanalyse med Samkjøringsmodellen

Utforsk fagområdene