Til hovedinnhold
Norsk English

Selvhelende materialer

Selvhelende elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsapparater er svært attraktive, spesielt for apparater som skal plasseres på steder som er vanskelig å få tilgang til og i tøffe miljøer. Bruksområdene inkluderer offshore vindparker, subsea kraftoverføring og utstyr plassert i Arktis. Feil i slike apparater kan resultere i negativ miljøpåvirkning, i tillegg er vedlikehold og reparasjon av slikt utstyr svært kostbart. Vi arbeider for å tilpasse og implementere selvhelende teknologi for fremtidens elektriske isolasjonsmaterialer.

Kontaktperson

Selvhelende kompositter har aldri blitt studert eller brukt som elektrisk isolasjon for høyspenningsapparater. Den grunnleggende nyskapningen er at den elektriske feilmekanismen i seg selv utløser prosessen som reparerer isolasjonsmaterialet. Dette kan bety et betydelig skritt fremover mot mer pålitelige elektriske isolasjonssystemer med svært lang levetid.

Våre tjenester:
Sintef har lang erfaring med testing av isolasjonssystemer, og kan bruke denne kompetansen til å teste og utvikle nye selvhelende isolasjonsmaterialer. En viktig forutsetning er kunnskap og erfaring innenfor et bredt spekter av disipliner fra polymerkjemi til elkraftteknologi. I samarbeid med industri kan vi tilpasse denne teknologien til spesifikke applikasjoner.

Prinsipp:

Figur: Begrepet selvhelbredende kompositter i høyspentisolasjonssystemer.

  1. Et elektrisk tre, dvs. et nettverk av hule kanaler, som trenger gjennom hele isolasjonsmaterialet vil i de fleste tilfeller føre til kortslutning av isolasjonsmaterialet.
  2. En mikro-innkapslet helbredende middel (monomer) er fordelt i isolasjonsmaterialet (polymermatrisen). I tillegg inneholder materialet en katalysator. Varmen og mekaniske krefter aktive på tuppen av det elektriske treet vil trolig være (mer enn) nok til å ødelegge kapselen.
  3. og 4. Hulrom/kanaler blir fylt av monomeren, som så polymeriserer når den kommer i kontakt med katalysatoren som er tilsatt isolasjonsmaterialet.

Oppgaver:

  • Syntese og karakterisering av polymermikrokapslene.
  • Forskning på dispersjon og kompatibilitet av mikrokapslene i isolasjonsmaterialer.
  • Forskning på elektrisk nedbrytning og gjennomslag i isolasjonssystemet.
  • Forskning på dielektriske egenskaper til kapselmaterialer. Effekt av permittivitet, ledningsevne og veggtykkelse vil være viktige faktorer som må studeres.
  • Forskning på hvor effektiv den selvhelende mekanismen er.
  • Numerisk modellering av hvordan den elektriske feltfordelingen i isolasjonen avhenger av egenskapene til kapslene (størrelsesfordeling, overflateruhet, dielektriske egenskaper etc.).

Status:
SINTEF Energi har utstyr både for elektrisk testing av selvhelende isolasjonsmaterialer, samt syntese og karakterisering av mikrokapsler.

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.