Til hovedinnhold
Norsk English

Anleggsforvaltning i kraftnettet

Kraftnettet utvikler seg gradvis, og fremtidens kraftnett vil i stor grad bestå av det nettet vi har i dag, i kombinasjon med nybygginger som kommer i årene framover.

Forvaltning av det eksisterende nettet og optimal levetidsutnyttelse er av stor økonomisk betydning, gjennom å gi grunnlag for rettidige investeringer, samtidig som man har kontroll på risiko knyttet til uønskede hendelser. 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utvikler vi kompetanse, teknologi og metoder for en kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av kraftnettet. 

Temaet Anleggsforvaltning favner bl.a. optimal levetidsutnyttelse gjennom bruk av data fra overvåking og tilstandskontroll, kombinert med kunnskap om aldring og restlevetid. 

Bedre feilstatistikk kan identifisere treffsikre tiltak for å øke forsyningssikkerheten, unngå avbrudd, forbedre HMS (redusere personsikkerhetsrisiko), etc. Et annet viktig bruksaspekt er kunnskap og kompetanse i forbindelse med anskaffelser, som for eksempel underlag for spesifikasjon, standarder og testmetoder.   

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Kabelteknologi 
 • Transformatorer 
 • Bryterteknologi 
 • Kraftledninger 
 • Levetidsmodellering 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Store forskningsprosjekt i samarbeid med industri og akademia for å utvikle nye løsninger for kostnadseffektiv forvaltning av komponentene kraftsystemet 
 • Oppdragsforskning for å tilpasse løsninger etter lokale behov  
 • Testing og verifisering av teknologi og metoder i laboratorieeksperimenter og feltarbeid 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Nettselskap 
 • Energiselskap 
 • Utstyrsleverandører 

Prosjekter 

 • EcoDIS 
 • IPN SmartACT

Utforsk fagområdene

Kontaktperson