Til hovedinnhold
Norsk English

Jording

Jording er en viktig del av forskrifter for elektriske anlegg, prosjektering, installasjon og drift av elektriske anlegg.

Kontaktperson

I andre tilfeller er jording nødvendig for at det elektriske overføringssystemet skal fungere som tiltenkt.

Vår forskning skal bidra til å gi anbefalinger om:

  • Utførelse av jordingsanlegg for avledning av lynstrømmer som slår ned i master eller fordelingstransformatorer eller andre komponenter som er nødvendig for strømforsyningen.
  • Utførelse av felles og atskilte jordingsanlegg på HS- og LS-siden av fordelingstransformatorer.
  • Sammenkopling av abonnenters sikkerhetsjord til transformatorers jordingsanlegg.
  • Optimal plassering av overspenningsvern.
  • Retningslinjer for måling av overgangsmotstander i elektrodeanlegg og kartlegging av jordresistivitet.

Labratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.