Til hovedinnhold
Norsk English

Anvendt superledning

SINTEF evaluerer, designer og bygger elkrafttekniske komponenter basert på superledere.

Kontaktperson

I tillegg karakteriseres ledermaterialer og isolasjon ved lave temperaturer.

Våre tjenester:
Kjølt ned til 77 K / -196 °C eller lavere, kan en superleder føre mer enn 100 ganger strømmen til en konvensjonell kobberleder. For DC-strømmer skjer dette dessuten uten energitap. De unike egenskapene til superledere kan gi elektrotekniske løsninger som er fundamentalt annerledes enn konvensjonell teknologi. Vår forskning fokuserer på hvordan superledere kan benyttes for å redusere energitap, kostnad eller forbedre funksjonalitet i elektrotekniske komponenter.

Vikling av superledende spole. Foto: synlig.no

Arbeidsoppgaver:

  • Teknisk-økonomiske vurderinger av anvendelser basert på superledere.
  • Utvikling av nye konsept basert på superledere.
  • Design av superledende komponenter.
  • Bygging og testing av superledende komponenter i laboratorieskala.
  • Måling av makroskopiske parametere til superledere (strømføring, ac tap, termiske egenskaper, etc.).
  • Måling av elektrisk og termiske isolasjonsegenskaper ved kryogene temperaturer.

Status:

  • SINTEF har utviklet en superlederbasert induksjonsovn for aluminiumsindustrien, senere kommersialisert under navnet 'Magnetic Billet Heater'.
  • Bygging av noen av de største spolene basert på superlederen MgB2 er utført ved SINTEF.
Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.