Til hovedinnhold

SF6

SF6

SF6: Hvorfor er forskning så viktig og hva er egentlig SF6?

SF6eller svovelheksafluorid, er en kunstig framstilt gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren.

Hva er SF6?

I dagliglivet spiller gassen en svært viktig rolle som isolasjons- og strømbrytermedium i høyspenningsbrytere- og anlegg. En kritisk del av kraftinfrastrukturen.

Samtidig er SF6 en av verdens mest kraftige klimagasser. Utslipp av bare 1 kg SF6 i atmosfæren gjør like mye skade som utslipp av 22 tonn CO2! Hvert år er det lekkasjer og utslipp av SF6-gass fra energisystemkomponenter, som gjør stor skade.


 

Selv om bruk av SF6-gass er den mest effektive og sikre metoden for å bryte strøm i kritisk kraftinfrastruktur, kan gassen være svært skadelig for miljøet. Det finnes løsninger, som CO2, gassblandinger og vakuumteknologi, men utviklingen tar tid og de ulike løsningene fungerer best på ulike bruksområder.

Selv om løsninger utvikles for alle spenningsnivåer, varer koblings- og bryteranlegg vanligvis i omkring 40 år. Det vil ta tid å fase ut SF6 fullstendig, i mellomtiden må vi derfor sørge for god opplæring og regulering av bruk.

Overvåkings- og utviklingsalternativer for SF6

Forskere ved SINTEF Energi spiller en avgjørende rolle i å overvåke utslippene og koordinere arbeidet med å utvikle alternativer til SF6 for forskjellige scenarioer.

Norges beholdning (hvor mye som er i anleggene og hvor mye som er på lager) og utslipp av SF6-gass overvåkes og rapporteres hvert år til Miljødirektoratet. Rapporteringen gjøres av Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg, ledet av SINTEF.

SINTEF arbeider samtidig med å finne de beste miljøvennlige alternativene til SF6 slik at gassen på lang sikt kan fases ut. For øyeblikket er vakuumteknologi, CO2 og alternative gassblandinger blant løsningene som vurderes for ulike bruksområder.

Opplæring i SF6

SINTEF spiller også en rolle i å informere beslutningstakere og publikum om SF6. På grunn av feilinformasjon i media, sirkulerer det mange myter om gassen. Forsker Maren Istad og hennes spesialistteam fra SINTEF Energi og NTNU tar opp og drøfter noen av mytene i denne artikkelen.

Sjefsforsker Magne Runde ble invitert til å holde et innlegg om utviklingen av alternativer til SF6 på Brukergruppens årsmøte. Han skisserte noen av de viktigste alternativene, og etterpå fulgte en paneldebatt med noen av bedriftene som skal ta de alternative løsningene i bruk.

Sjefforsker
971 40 001