Til hovedinnhold
Norsk English

Subsea - Offshore kraftforsyning

Det forbindes med store kostnader å vedlikeholde og reparere utstyr som plasseres på store dyp.

Kontaktperson

Det kreves derfor en høy pålitelighet og driftssikkerhet for kraftforsyningskomponenter som plasseres på havbunnen.

Under store trykk kan inntrengning av vann skje, som kanskje er den største utfordringen til elektriske isolasjonsmaterialer – og systemer for undervanns kraftforsyningskomponenter. Ut fra miljøhensyn må i tillegg installasjonene plassert langt fra land forsynes via kabler. Tilsammen krever dette ofte utvikling av ny teknologi, som for eksempel trykkompenserte høyspenningskomponenter.

Våre tjenester:
SINTEF utfører prøving under høyt trykk i kombinasjon med spenning og strøm av elektrisk mellom- og høyspenningsutstyr som transformatorer og kabler. I tillegg gjøres det trykktestesting av isolasjonssystemer og modeller i ulike media som gass, olje eller vann. Vi har over 30 trykktanker av ulike størrelser opp til 1000 bar, og kan gjøre tester ved temperaturer opp til 200 °C. Gjennomføringer for spenning og strøm er utviklet ved SINTEF, som muliggjør testing ved spenninger over 100 kV og strømmer over 1 kA. SINTEF har lang erfaring med testing under høyt trykk ved realistiske og akselererte forhold. Vi samarbeider med ledende industribedrifter om å utvikle nye/forbedre komponenter for undervannsapplikasjoner (kabelsystem, transformatorer, generatorer, motorer etc.).


Foto: SINTEF / Oddgeir Kvien

Arbeidsoppgaver:

  • Trykktesting av høyspenningsutstyr, komponenter, modeller og system i gass, olje eller vann.
  • Studere effekt av trykk og temperatur på kort- og langtidsegenskaper opp til 1000 bar og 200 °C med samtidig påkjenning av strøm og spenning.
  • Temperatur- og trykksykling testing av materialer og systemer.
  • Måle delutladninger med høy følsomhet (< 0,5 pC) i trykksatte komponenter og systemer.
  • Studere elektriske aldrings og gjennomslagsfenomen under høyt trykk, spenning og temperatur ved bruk av trykktanker med optiske se-glass.
  • Langtidsaldring av isolasjonssystem og materialer under høyt trykk i væsker og gasser.
  • Testing under nedi-hulls betingelser (råolje/kondensat).
  • Karakterisering av materialer ved høye trykk (fukt-/olje opptak, kompatibilitet, etc).

Status:
SINTEF har laboratorier og utstyr for testing av høyspennings AC og DC utstyr og for karakterisering av høyspenningskomponenter og systemer under høyt trykk og temperatur. Fasilitetene utnyttes også i forskningsprosjekter med deltagelse fra nasjonal og utenlandsk oljeindustri.

Labratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.