Til hovedinnhold
Norsk English

HVDC-overføring

HVDC-teknologier (høyspent likestrøm) er den beste kandidaten til overføring av høy kraft over svært lange avstander.

Kontaktperson

HVDC-overføring spiller derfor en stadig viktigere rolle i eksisterende kraftsystemer, med en konstant vekst i antall sammenkoblinger og i den installerte effekten.

Bruken av HVDC-omformersystemer til havs der undersjøiske kabler begrenser muligheten til å bruke mer konvensjonell HVDC-overføring til avstander under 100 km, blir stadig mer relevant. I denne sammenhengen er HVDC-overføring avgjørende for bruksområder som:

 • Kraftutveksling mellom naboland i betraktning av et felles elektrisitetsmarked 
 • Integrering av vindkraft til havs og krafteksport til land
 • Sammenkobling av ikke-synkrone kraftsystemer 
 • Forsterking av eksisterende overføringssystemer

En betydelig forsknings- og utviklingsinnsats har vært viet HVDC-området for å øke kraftkapasiteten samtidig som effektiviteten, påliteligheten og leveransen til nettjenester øker. Relevante eksempler er innføring av MMC-topologier og progressiv overgang fra LCC-ordninger til VSC-baserte ordninger for de nye installasjonene. I tillegg har vi en annen nåværende trend som beveger seg mot en økt kompleksitet i konfigurasjoner, særlig når det gjelder ordninger med mange terminaler.

Vår kompetanse og våre tjenester   

SINTEF har opparbeidet seg bred erfaring i analyse av HVDC-overføringssystemer i forbindelse med prosjekter både i Norge og internasjonalt, for industri og offentlige organer.

Vår kompetanse omfatter:

 • Analyse av elektromagnetiske transienter i punkt-til-punkt- og flerterminalsystemer i simuleringsverktøy som PSCAD, Matlab/Simulink, EMTP-RV. 
 • Modellering av små signaler og analyse av stabilitet og kritiske moduser 
 • Utvikling av dedikerte numeriske modeller for kraftomformere, kabler og kontrollogikk 
 • Design og fremstilling av prototyper i laboratorieskala og eksperimentelle demonstrasjoner 
 • Rask prototyping og sanntidssimulering

Oppgaver/forskningsområder

 • Beskyttelse av flerterminalsystemer 
 • Analyse av uønsket interaksjon i HVDC-systemer og interoperabilitet mellom alternative topologier og kontrollstrategier 
 • Utvikling av kontrollstrategier for MMC 
 • Laboratoriedemonstrasjoner av flerterminalsystemer

Status

 • SINTEF er aktiv på dette forskningsområdet og deltar i store nasjonale og internasjonale prosjekter. 
 • Meritter med nylige publikasjoner i relevante tidsskrifter og på konferanser  
 • SINTEF driver et laboratorium med et skalert system med tre terminaler, basert på VSC  
 • Et flerterminalsystem med MMC-omformere er under utvikling som demo 1 i EU-prosjektet BestPaths.

Dette er en del av vår kompetanse på Kraftelektronikk   

 

 

Utforsk fagområdene

Laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

Relevante prosjekt

BestPaths

BestPaths

Start:
Slutt:

BestPaths prosjektet vil bidra til å løse utfordringene med å integrere store mengder fornybar energi i Europas energimiks.

ProOfGrids

ProOfGrids

Start:
Slutt:

- Vern og feilhåndtering i offshore HVDC nett