Til hovedinnhold
Norsk English

Påkjenninger i kraftnettet

Digitaliserte elkraftkomponenter

Kunnskap om påkjenninger som virker på komponentene i kraftnettet, er helt sentralt for å kunne håndtere de ytre rammebetingelsene for drift av kraftnettet, og likevel opprettholde høy forsyningssikkerhet.

Fremtidens kraftnett vil måtte tåle større påkjenninger enn tidligere, på grunn av endringer i vær og klima. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere videreutvikler vi vår ledende kompetanse på hvordan slike påkjenninger påvirker materialene og komponentene i kraftsystemet. 

Påkjenninger i fremtidens nett favner klima- og miljømessige påkjenninger på komponentene i systemet.   

Dette inkluderer ytre påvirkninger på komponenterforårsaket av for eksempel konsekvenser av ekstremvær, vind, is, salt, fuktighet og ulike mekaniske påkjenninger. Spesielle forhold i Norge som må tas hensyn til er blant annet arktisk klima. Inkludert i dette er kunnskap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. 

Vi arbeider innen disse områdene: 

 • Kraftledninger 
 • Stolper 
 • Jording 
 • Nye påkjenninger på eksisterende materialer og komponenter 
 • Nye degraderingsmekanismer som følge av nye påkjenninger 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Typiske oppdrag innenfor temaet.  Punktliste 
 • Kartlegging av grunnleggende materialegenskaper ved endret påkjenning 
 • Laboratorietester av utsatte komponenter 
 • Feilanalyser på utstyr som har havarert 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Typiske kunder/bransjer, ikke kundenavn, innenfor temaet. Punktliste 
 • Norske og internasjonale nettselskap og energiselskap som er brukere av elektrotekniske materialer og komponenter 
 • Leverandører av utstyr til kraftsystemet 

Prosjekter 

Kontaktperson