Til hovedinnhold
Norsk English

Kraftsystem - Nettanalyse

SINTEF har bred kompetanse og erfaring innenfor analyse av kraftnett.

Kontaktperson

Erfaringene og oppdragene spenner fra modellering og design av små isolerte elforsyningsanlegg og til detaljerte stabilitetsanalyser av det sammenkoblede nordiske kraftnettet.

I forskningsoppdragene benyttes ulike analyse- og simuleringsverktøy avhengig av hvilke problemstillinger og nett som skal analyseres. En betydelig del av aktivitetene omfatter også utvikling og tilpassing av egne modellverktøy. SINTEF har gode laboratoriefasiliteter for utvikling og uttesting av systemkomponenter og kontrollsystemer, for eksempel basert på kraftelektronikk.

Les mer

Utforsk fagområdene